ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)

CRIF Ratings, společnost patřící pod CRIF, je ratingová agentura oprávněná přidělovat ratingy nefinančním společnostem se sídlem v Evropské unii formou ratingů dluhových nástrojů a ratingů emitentů. Agentura podléhá dohledu ESMA (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), který přispívá k zajištění stability finančního systému Evropské unie.

Společný výbor evropských dohledových orgánů (EBA, ESMA a EIOPA)

CRIF Ratings byla uznána jako ECAI (External Credit Assessment Institution) v souladu s evropským nařízením 575/2013 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, což umožňuje bankám, pojišťovnám a finančním institucím používat všechny ratingy vydané společností CRIF Ratings ke stanovení kapitálových požadavků pro účely solventnosti.

Poskytovatel služby informování o platebním účtu (AISP)

Akvizicí společnosti Credit Data Research Realtime Holdings Ltd. se společnost CRIF stala prvním hráčem v oblasti úvěrových informací, který je registrován jako AISP ve více než 20 evropských zemích. CRIF pak registrací společnosti CRIF RealTime Ireland doplnil své pokrytí na 31 evropských zemí.

Poskytovatel iniciačních platebních služeb (PISP)

Nabídka open banking společnosti CRIF byla rozšířena o oprávnění společnosti CRIF RealTime Ireland působit jako poskytovatel iniciačních platebních služeb (PISP) ve 30 evropských zemích. CRIF tak bude moci poskytovat službu iniciace platebního příkazu na žádost uživatele platebních služeb ve vztahu k platebnímu účtu vedenému u jiného poskytovatele platebních služeb.