ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)

CRIF Ratings, společnost patřící pod CRIF, je ratingová agentura oprávněná přidělovat ratingy nefinančním společnostem se sídlem v Evropské unii formou ratingů dluhových nástrojů a ratingů emitentů. Agentura podléhá dohledu ESMA (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), který přispívá k zajištění stability finančního systému Evropské unie.

Společný výbor evropských dohledových orgánů (EBA, ESMA a EIOPA)

CRIF Ratings byla uznána jako ECAI (External Credit Assessment Institution) v souladu s evropským nařízením 575/2013 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, což umožňuje bankám, pojišťovnám a finančním institucím používat všechny ratingy vydané společností CRIF Ratings ke stanovení kapitálových požadavků pro účely solventnosti.

Poskytovatel služby informování o platebním účtu (AISP)

Akvizicí společnosti Credit Data Research Realtime Holdings Ltd. se společnost CRIF stala prvním hráčem v oblasti úvěrových informací, který je registrován jako AISP ve více než 20 evropských zemích. CRIF pak registrací společnosti CRIF RealTime Ireland doplnil své pokrytí na 31 evropských zemí.