Aia Logo

Asociace inkasních agentur

Asociace je členem Federace evropských národních asociací inkasních agentur (FENCA, Federation of European National Collection Associations). Profesně sdružuje firmy a jednotlivce v oboru správy a inkasa pohledávek. Vystupuje jako navrhovatel změn legislativy, a to na základě praktických zkušeností při řízení pohledávek. Zvyšuje etickou a odbornou úroveň členů asociace a českého inkasního trhu. Reprezentuje český inkasní trh na mezinárodní úrovni.

Zjistit více
AE

Asociace exportérů

Asociace byla založena v dubnu 2002 v Trutnově. Jejím primárním cílem je pomáhat českým vývozcům, a to se jí daří už 15 let. Sleduje tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňuje na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci ČNB. 

Zjistit více
AMSP

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) byla založena v roce 2001 jako politicky nezávislý subjekt, který je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy.

Zjistit více
Camic

CAMIC

CAMIC, La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca. Italsko-česká obchodní a průmyslová komora vznikla v Praze v roce 2001, díky odhodlání skupiny italských podnikatelů a za cenného přispění italského velvyslanectví v Praze. Byla uznána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a následně byla v říjnu 2003 uznána jako zahraniční obchodní komora italskou vládou prostřednictvím Ministerstva pro ekonomický rozvoj. Komora vytváří síť služeb za účelem podpory obchodních aktivit členských firem. Rozšiřuje nabídku služeb týkajících se podpory ekonomicko - obchodní výměny mezi Itálií a Českou republikou, zvýhodňujících vstup italských podniků na český trh.

Zjistit více
Cnopk

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

​(Deutsch-Tschechische Industrie- und Handels­kammer) Podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Prostřednictvím širokého portfolia služeb podporuje české podniky při vstupu na německý trh. Nabízí českým a německým firmám rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci s politiky a veřejností. Poskytuje odborné poradenství při všech otázkách souvisejících se vstupem na německý trh.

Zjistit více
Accis Sq

ACCIS

CRIF je členem ACCIS – sdružení společností, které zodpovědně spravují data pro hodnocení finanční důvěryhodnosti spotřebitelů a podniků. ACCIS, které bylo založeno v roce 1990, sdružuje více než 40 členů ze zemí celé Evropy a partnery po celém světě.

Zjistit více
Biia Sq

BIIA

CRIF je členem Business Information Industry Association (BIIA). BIIA byla založena v roce 2005 v Hongkongu. Hlavním cílem BIIA je poskytnout členům platformu pro navazování kontaktů a práci na společných otázkách, kterým toto odvětví v regionu čelí. V současné době má BIIA více než 30 členů a je přidružena k velkému počtu oborových sdružení, která poskytují významnou platformu pro navazování kontaktů.

Zjistit více
Ccrwc SQ

CCRWC

CRIF je přidruženým členem Světového výboru pro poskytování reportů o spotřebitelských úvěrech (Consumer Credit Reporting World Committee, zkratkou CCRWC). CCRWC byl založen během 1. světové konference o vykazování spotřebitelských úvěrů, která se konala v Římě v roce 1998. Sdružuje agentury pro podávání zpráv o úvěrech z Ameriky, Asie, Evropy, Oceánie a Afriky. Jeho členy jsou přidružené organizace, soukromé i státní/institucionální organizace, které spravují kanceláře pro poskytování reportů o úvěrech spotřebitelům.

Eurofinas Sq

EUROFINAS

CRIF je přidruženým členem Eurofinas, Evropské federace asociací finančních domů, která je hlasem poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v EU. Eurofinas jako federace sdružuje asociace v celé Evropě, které zastupují finanční domy, specializované banky, kaptivní finanční společnosti, výrobce a banky.

Zjistit více
Fcib Sq

FCIB

CRIF je přidruženým členem FCIB, přední mezinárodně uznávané asociace vedoucích pracovníků v oblasti financí, úvěrů a mezinárodního obchodu, která poskytuje zásadní informace o exportních úvěrech a inkasu, praktické rady a informace společnostem všech velikostí – od nadnárodních společností z Fortune 500 až po střední a malé soukromé společnosti. FCIB sdružuje více než 1 100 globálních odborníků na úvěry a obchodní financování v 55 zemích světa a nabízí jedinečné možnosti navazování kontaktů a vzdělávání, zvyšování profesní kariéry a zlepšování konkurenceschopnosti a hospodářských výsledků společností.

Zjistit více
Febis Sq

FEBIS

CRIF je členem FEBIS (Federation of Business Information Service), federace s více než 80 členy po celém světě, která poskytuje služby v oblasti obchodních informací a vymáhání pohledávek, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Kromě sledování změn v legislativě o ochraně údajů a úpadkových právech dohlíží FEBIS na správné využívání veřejných informačních zdrojů.

Zjistit více
Sme Finance Sq

SME Finance Forum

CRIF je členem Finančního fóra malých a středních podniků. Fórum provozuje celosvětovou členskou síť, která sdružuje finanční instituce, technologické společnosti a rozvojové finanční instituce s cílem sdílet znalosti, podněcovat inovace a podporovat růst malých a středních podniků.

Zjistit více