Certifikovaný systém řízení kvality ISO 9001:2015

Společnosti CRIF Spa, CRIF Services Spa, CRIBIS Credit Management Srl, CRIBIS D&B Srl, CRIF REAL ESTATE ADVISORY Srl a CRIF Ratings Srl získaly certifikát kvality UNI EN ISO 9001:2015 od mezinárodního certifikačního orgánu DNV (Det Norske Veritas).

Certifikovaný systém řízení kvality je zásadním požadavkem pro řízení firemních procesů a pro zvyšování efektivity a účinnosti vývoje produktů a poskytování služeb, jejichž konečným cílem je dosažení maximální spokojenosti zákazníků.

Bezpečnost informací – certifikace ISO 27001:2013

Společnost CRIF SpA rovněž získala bezpečnostní certifikát ISO 27001:2013 od DNV.

Cílem certifikace systému řízení bezpečnosti informací je chránit data před vnitřními a vnějšími hrozbami, aby byla zajištěna integrita, důvěrnost a dostupnost dat, a zaručit klientům, ať už se jedná o úvěrové instituce, společnosti nebo soukromé osoby, že společnost CRIF přijala odpovídající vnitřní postupy a opatření na ochranu jejich informací a na minimalizaci případných bezpečnostních rizik.

Vývoj softwaru – certifikace CMMI (Maturity Level 3)

Společnost CRIF SpA; IT Solutions byla oceněna na úrovni 3 modelu integrace vyspělosti CMMI pro vývoj softwarových aplikací institutem QAI India Limited, který certifikuje optimalizaci procesů pro vývoj softwarových aplikací. To je pro klienty další zárukou kvality řízení činností společnosti CRIF a kvality jejích výsledků.

Payment Card Industry – Data Security Standard

Společnost CRIF získala certifikaci PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard) pro správu kreditních karet, která je nezbytným předpokladem pro členství ve významných mezinárodních značkách Visa, Mastercard a American Express. Dodržování tohoto standardu zajišťuje maximální bezpečnost a spolehlivost procesu správy plateb služeb CRIF při platbách kreditní kartou.

Business Continuity: řízení své práce a ochrana svých klientů

Za účelem ochrany svých klientů a poskytování kvalitních služeb, a to jak z hlediska kvalitativního, tak i kvantitativního, přijala skupina CRIF systém řízení kontinuity podnikání, který zajišťuje kontinuitu činnosti jejích společností i v případě různých druhů kritických událostí (včetně technologických, strukturálních a organizačních).

Systém řízení kontinuity podnikání skupiny CRIF byl vyvinut podle normy BS25999 a s neustálým odkazem na směrnice Banca d'Italia, aby pro své klienty přinesl výsledek, který je v souladu se závaznými povinnostmi.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – certifikace OHSAS 18001

Společnosti CRIF Spa, CRIF Services Spa, CRIBIS Credit Management srl a CRIBIS D&B Srl jsou certifikovány podle OHSAS 18001, přičemž OHSAS 18001 je mezinárodní norma pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Certifikace OHSAS 18001, kterou má v Itálii poměrně málo společností, ověřuje dobrovolné uplatňování systému, který zaručuje náležitou péči o zdraví a bezpečnost pracovníků ve společnosti a dodržování závazných předpisů, a prokazuje závazek společnosti vůči svým zaměstnancům, kteří denně pracují pro úspěch skupiny CRIF.