Poskytovatelé úvěrů se snaží držet krok s objemem žádostí a držet provozní náklady na nízké úrovni, takže investují do řešení, které dlužníkům ulehčí a urychlí proces, sníží provozní náklady a pomohou věřitelům.

Technologické inovace, nové úvěrové skóre využívající umělou inteligenci, strojové učení a modely zpracování přirozeného jazyka jsou inovativními nástroji, na které se věřitelé spoléhají při správě portfolia. A to nejen v těžkých dobách, kdy roste počet neplatičů, míra inflace a s tím i zvyšují se dluhy na kreditních kartách a nezajištěných osobních půjčkách.

V konečném důsledku zpřísnění podmínek na poskytování úvěrů a finanční nestabilita vedou k poklesu počtu poskytnutých úvěrů a k nárůstu míry selhání, což vyžaduje politická opatření.

Detaily řešení

Business People 26 400

Procesy při poskytování úvěrů

Řešení CRIF umožňuje automatizovat procesy a rozhodnutí související s celým procesem poskytování úvěrů. CRIF se opírá o rozsáhlý soubor dat, který se skládá z vlastních i veřejných údajů a využívá technologie, které umožňují sběr dat pro výkonné procesy. Komplexní platforma na správu úvěrů umožňuje řídit celou fázi vzniku úvěru, a to prostřednictvím návrhu procesů, správy aplikací a řízení dat. Rozhodovací engine umožňuje rozhodování na základě dat, které je založené na standardizaci procesů v celé organizaci. Komplexní automatizace pracovních postupů zároveň zjednoduší proces vzniku úvěru.

Řízení portfolií

Díky aktualizovaným, obohaceným a ověřeným údajům umožňuje platforma vypočítat na základě zákaznického portfolia jakýkoliv druh scoringu/ratingových modelů. Pomocí nich můžete navrhovat přizpůsobené autonomní strategie řízení portfolia, jako jsou například dopředu schválené úvěry.

Platforma navíc umožňuje nastavit proces včasného varování na základě tradičních (úvěrové instituce, informace o podnikání a běžný účet) a nových (kategorizované otevřené bankovnictví) údajů. Portfolio zákazníků není vnímané jen z pohledu úvěrů, protože platforma umožňuje vykonávat všechny akce rozvoje obchodu a zapojit zákazníky v reálném čase one-to-one omnichannel způsobem. V neposlední řadě řešení umožňuje sledovat stabilitu a výkonnost modelů, jako je účinnost strategií rozvoje podnikání.

Business People 27 400
Business People 28 400 (1)

Pohledávky

CRIF umožňuje diferencovat strategii výběru pohledávek pro každý segment na základě obohacených a ověřených dat a segmentačních skórovacích modelů. Skóring a strategie mohou být navrhnuté a v průběhu času upravované firmou autonomně bez zásahu IT.

Pracovní postup podporuje interní a externí uživatele při sběru dat, zatímco samotní klienti mohou využívat digitální portál pro vlastní výběr dat pro definování plánu obnovy. Všechny činnosti jsou podporované nástroji s monitorováním a přizpůsobením strategií pro neustálé zlepšování výkonnosti.

Klíčové výhody

Zkrácení času na odsouhlasení

Snížení provozních nákladů

Větší automatizace procesu hodnocení

Zvýšená přesnost hodnocení

Monitorování a neustálé zlepšování procesů

Další řešení

Customer Journey As A Service 1500

Platforma Lending Journey

Zjistit více
Remote Collaboration 1500

Onboarding a spolupráce na dálku

Zjistit více
Customer Engagement Business Development 2000

Zapojení zákazníků a rozvoj podnikání

Zjistit více
Identification Anti Fraud 1500

Služby v oblasti identifikace, AML a boje proti podvodům

Zjistit více