Služby pro spotřebitele

Consumer Financial 2000 11
Hands Holding Dollar Light

Finanční zdraví

Číst více
Consumer People Pc 2000 7
Shield Check Light

Kyberbezpečnost

Číst více
Consumer Credit Card 2000
Handshake Simple Light

Důvěryhodná data

Číst více

CRIF pomáhá zlepšovat finančních zdraví svých klientů

CRIF se zavázal usnadňovat finanční začlenění a odpovědný přístup k úvěrům prostřednictvím specifických služeb a řešení, která spotřebitelům umožňují mít pod kontrolou své dluhy, úvěruschopnost a informace.

Cílem je chránit finanční zdraví spotřebitelů a umožnit jim bezpečně plánovat svou budoucnost a využít každou příležitost.

Understand Improve Creditworthiness 600

Pochopení a zlepšení úvěruschopnosti

Prostřednictvím služeb, které předpovídají budoucí schopnost splácet úvěr na základě různých finančních informací (jako jsou například údaje z úvěrových registrů), pomáhá CRIF spotřebitelům pochopit zjistit úroveň jejich úvěruschopnosti, pochopit celou problematiku a navrhnout, jak ji zlepšit.

Těm, kterým se nepodařilo získat úvěr, CRIF pomáhá pochopit možné příčiny a nabízí monitorovací služby, které jim umožňují uchopit postupné zlepšování jejich úvěruschopnosti a možnosti splácet nový úvěr nebo hypotéku, čímž přispívá k jejich finančnímu vzdělávání a zdraví.

Prokázání schopnost splnit finanční závazky

Společnost CRIF nabízí své zkušenosti s vylepšováním údajů, které umožňují prokázat schopnost udržet platební závazek vůči třetí straně v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu, a to nejen v úvěrovém sektoru, ale kdykoli je to nutné: například když si chcete pronajmout dům od někoho, kdo vás nezná a kdo vám musí důvěřovat.

Demonstrate Ability 600
Protect Fraud 600

Ochrana před finančními a úvěrovými podvody

Společnost CRIF se zavázala poskytovat spotřebitelům inovativní řešení, která je ochrání před finančními a úvěrovými podvody. Využívání digitálních služeb totiž přineslo mnoho příležitostí, ale také rizik, kterých je třeba si být vědom. Řešení nabízená společností CRIF mají za cíl podpořit bezpečnost vůči stále aktuálnějším jevům, jako je ochrana osobních údajů před kybernetickými útoky a úvěrovými podvody. Umožňujeme spotřebitelům zachytit podvody a krádeže identity v rané fázi.

Vzdělávání díky unikátním informacím z trhu

CRIF se podílí na vzdělávacích iniciativách v oblasti krádeží identity, úvěrových podvodů a kybernetických rizik s cílem zvýšit informovanost a podporovat iniciativy zaměřené na šíření znalostí v těchto oblastech. Pravidelně zveřejňujeme studie o kybernetických rizicích a krádežích identity prostřednictvím CRIF Cyber Observatory. Poskytování služeb nestačí, za součást našeho poslání považujeme také naplňování potřeby znalostí.

Knowledge Education 600

CRIF pomáhá každodenně 1 milionu spotřebitelů řešit konkrétní potřeby.

Více než 1 milion spotřebitelů v různých zemích, ve kterých CRIF působí, využilo našich služeb k ověření své úvěruschopnosti, získání osvědčení o solventnosti nebo k ochraně před úvěrovými podvody, kybernetickými riziky a sledováním svých úvěrových informací.

one-million-consumer

Zjistit více o nabízených řešeních