V klidných dobách, a ještě více ve velmi nestálých a nejistých hospodářských obdobích (tedy vlastně vždy), je spolehlivé posouzení úvěruschopnosti nesmírně důležité jak pro finančních instituce a investory, aby mohly přijímat správná rozhodnutí o úvěrech, tak pro podniky, aby mohly sledovat vývoj své finanční situace nebo finanční situace svých obchodních partnerů.

Detaily řešení

Business People 21 400

Ratingové služby

Ratingy představují spolehlivé a nezávislé posouzení třetí strany. Zaměřujeme se na určení pravděpodobnosti, že společnost splní své finanční závazky včas a v plné výši. Hodnocení je založeno na certifikovaných metodikách podléhajících dohledu ESMA.

V případě podniků mohou ratingy přispět k udržení finanční disciplíny a přístupu na kapitálové trhy. U finančních institucí mohou být použity ke stanovení kapitálových požadavků podle evropského nařízení 575/2019 (nařízení o kapitálových požadavcích), neboť CRIF Ratings je uznáno jako externí ratingová instituce (ECAI).

Hodnocení ESG

Kromě hodnocení úvěrového rizika poskytuje CRIF také hodnocení environmentálního, sociálního a správního profilu nefinančních podniků. Hodnocení ESG může urychlit cestu k udržitelnějšímu obchodnímu a finančnímu přístupu podniků a také upozornit na klíčové prvky, které je třeba řešit, aby se zlepšil ESG profil společnosti.

Ratingy ESG navíc bankám a investorům umožňují při rozhodování o půjčkách nebo investicích zohlednit profil protistrany z hlediska ESG, a získat tak komplexnější pohled na aspekty rizika/výnosu a dopadu na ESG.

Business People 22 400

Klíčové výhody

Nezávislý pohled na riziko

Veškeré úvěrového hodnocení provádějí kvalifikovaní analytici podle přísných metodik, aby byla zajištěna maximální transparentnost.

Přístup hledící do budoucna

CRIF do svých ratingů a hodnocení zahrnuje výhled do budoucnosti založený na vlastních datech a aktuálních scénářích.

Podrobný výstup

Služby CRIF Ratings jsou podpořeny komplexními zprávami, které obsahují všechny podklady pro poskytnuté hodnocení.

Průběžné monitorování

Díky rozsáhlé databázi jsou ratingy CRIF vždy monitorovány a aktualizovány, jakmile jsou k dispozici nové informace.

Další řešení

Advanced Big Data Analytics 1500

Pokročilé datové analýzy & big data

Zjistit více
Open Banking 2000 2

Open banking data

Zjistit více
Risk Digital Management Consulting 1500

Risk, digital a management konzultace

Zjistit více
Esg Analytics 1500

Analýza a poradenství v oblasti ESG

Zjistit více