V rámci open banking, tedy otevřeného bankovnictví, poskytujeme řadu produktů, které umožňují:

  • zlepšení finančního vzdělání koncových uživatelů a jejich schopností finančního řízení
  • finanční instituce lépe poznají své zákazníky a díky tomu je dokážou lépe “finančně zaškatulkovat”
  • velké společnosti lépe porozumí chování svých zákazníků a tím přizpůsobí poskytované služby

Díky specializovaným řešením, které jsou založené na strojovém učení a pokročilé analytice, dokážeme pomoct se všemi těmito potřebami.

Detaily řešení

Business People 18 400

Zlepšení hodnocení úvěruschopnosti

NEOS umožňuje přístup k platebním účtům s cílem urychlit hodnocení úvěruschopnosti spotřebitelů a podniků, kategoraizaci transakcí, profilování výdajového chování a identifikaci souvisejících rozvojových příležitostí.

Řešení umožňuje získání souhlasu PSD2 a bezpečné a zároveň bezproblémové připojení k bankovním účtům prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní.

Kategorizační engine založený na pokročilém algoritmu strojového učení pak umožňuje načítat transakce na účtu a agregovat je do konkrétních kategorií.

Pokročilá analytika vytváří inovativní úvěrové skóre a sadu pokročilých klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) vytvořených na základě vzorců chování při utrácení/spoření, které umožňují rozvíjet obchodní vztahy.

Včasné varování pro prevenci úvěrového selhání

CATCH je řešení, které poskytuje přehled o zákaznické základně s využitím transakčních údajů na účtech. Je poháněno vlastním kategorizačním algoritmem založeným na strojovém učení a umělé inteligenci, který mění nestrukturovaná data na strukturované poznatky. Analýzou zákaznického portfolio CATCH identifikuje potenciální varování před úvěrovým selháním.

Business People 17 400

Klíčové výhody

Lepší povědomí o zákaznících

Rozšíření si obzorů o zákaznických potřebách napříč zeměmi.

Hloubkové informace o zákaznících

Velká základna poznatků, která umožní skutečně porozumět zákazníkům.

Skutečné snížení rizika

Monitoruje úvěrové riziko pomocí včasných varování a určuje opatření na jeho zmírnění.

Aktivní správa zákazníků

Posiluje procesy profilování a zlepšuje strategie cross-sellingu a up-sellingu.

Další řešení

Advanced Big Data Analytics 1500

Pokročilé datové analýzy & big data

Zjistit více
Risk Digital Management Consulting 1500

Risk, digital a management konzultace

Zjistit více
Esg Analytics 1500

Analýza a poradenství v oblasti ESG

Zjistit více
Credit Rating 1500

Ratingové služby

Zjistit více