Cop Web

Zpráva za rok 2022 nyní k dispozici

"Třetím vydáním zprávy o společenské odpovědnosti skupiny CRIF za rok 2022 jsme posílili aktivní spolupráci s našimi partnery. Díky jejich zapojení jsme definovali proces hodnocení dopadů, které skupina vytváří nebo by mohla vytvářet na životní prostředí, společnost a lidi."

Carlo Gherardi - CEO

Prohlédněte si náš report:

Stáhnout PDF
Sustainability 1

CRIF celosvětově: identita skupiny

Základní hodnoty společnosti CRIF a principy, kterými se řídí její historie a činnost, mezinárodní členství a organizační struktura podporující zákazníky v rozvoji. CRIF se obzvláště zaměřil na řízení mimořádné události, která nastala s pandemií COVID-19.

Ekosystém partnerů, dodavatelů a zákazníků

Spolupráce s partnery, dodavateli i zákazníky se ve společnosti CRIF promítá do zajištění vysokých standardů bezpečnosti a profesionality, jakož i do oblastí ESG, aplikací a služeb pro podporu zákazníků. Vše začíná nasloucháním obchodním potřebám a zákaznické zkušenosti.

Sustainability 2
Sustainability 3

Závazek vůči komunitě CRIF

Úloha lidí je v rámci společnosti CRIF zásadní a právě jejich každodenní přínos je základem úspěchu. Proto máme mimo jiné program posílení postavení žen, podporujeme rozmanitosti a inkluzi, nabízíme školení o práci na dálku a vedeme mnoho dalších iniciativ pro blaho zaměstnanců společnosti.

Závazek vůči komunitě a životnímu prostředí

Společnost CRIF přispívá charitativní činností a zasazuje se o zvyšování povědomí o neziskových organizacích po celém světě, jako jsou ANT a AMREF. CRIF také podniká mnoho iniciativ ke snížení dopadu činností naší společnosti na životní prostředí, jako je třeba interní úspora energií či zřízení solárních panelů na některých pobočkách.

Sustainability 4