Desítky tisíc lidí každoročně zjistí, jak snadné je stát se obětí krádeže identity.

Zloději identity mohou jednoduše použít informace z telefonu, kreditní karty, řidičského průkazu nebo je najít přímo na internetu a získat tak půjčku jménem někoho jiného, aniž by peníze vrátili.

Důsledky jsou nepříjemné: je snadné si představit nepříjemné pocity, když vám někdo ukradne identitu, a frustraci ze ztráty času a peněz, které musíte vynaložit, abyste dali znovu vše do pořádku.

V každodenním životě je důležité myslet na následující body:

  • Často využívám online služby: jak mohu chránit sebe a svou rodinu před kybernetickými riziky a krádeží dat?
  • Jak mohu zjistit, zda se někdo mým jménem nepokouší získat úvěr?
  • Kdo mi může poskytnout pomoc, pokud jsem se stal/a obětí krádeže identity?

Detaily řešení

Consumer People 3 1200

Ochrana před krádeží identity

Online údaje jsou cenné zejména pro ty, kteří je chtějí využít k podvodům. Existuje mnoho způsobů, jak údaje nalezené na internetu zneužít k nezákonným účelům. Např:

  • Podvodník si může na základě různých údajů (např. jména, příjmení, e-mailu, adresy, IBAN, …) otevřít účet na jméno jiné osoby a páchat nezákonné činnosti (např. praní špinavých peněz).
  • Hacker může zjistit heslo k e-mailovému účtu dané osoby a posílat e-maily jejím kontaktům s žádostí o peníze.
  • Zločinec může po získání údajů o kreditní kartě dané osoby použít tyto údaje k nákupům a účtovat je oběti.

CRIF poskytuje spotřebitelům služby, které jim umožňují sledovat a zjistit, zda jsou jejich údaje na internetu ohroženy nebo zda se někdo snaží využít jejich totožnost k získání úvěru. Součástí těchto služeb je i podpora obětem krádeže identity.

Monitorování kybernetických rizik

Kybernetická rizika se dotýkají nebo budou dotýkat organizací všech velikostí, a přestože se o této hrozbě dobře ví, ne vždy se jí dobře rozumí. Téměř všechny společnosti jsou dnes připojeny k internetu: e-mail, vyhledávání na internetu nebo platby dodavatelům jsou jen některé ze způsobů, jakými společnosti komunikují online.

CRIF pomáhá společnostem řídit jejich kybernetická rizika a zavádí monitorování v případě, že došlo k odcizení citlivých údajů.

Consumer People 4 1200

Klíčové výhody

Ochrana a kontrola online dat

Neustálé monitorování osobních a finančních dat na veřejných i dark webech s včasným informováním v případě jejich odhalení nebo odcizení.

Protekce úvěrové pověsti

Ochrana před zničením pověsti kvůli úvěrovému podvodu. CRIF pomáhá před krádeží identity a s nimi spojenými finančními ztrátami.

Řízení kybernetických rizik malých a středních podniků

Zpráva CRIF ukazuje aktuální vystavení kybernetickému riziku s podrobnými informacemi o zranitelnostech, průběžném monitorování firemních dat na dark webu a okamžitých upozorněních.

Specializovaná pomoc v případě možného podvodu

Spotřebitelé mohou vyhledat odbornou pomoc a poradit se o vhodných krocích, které je třeba podniknout.