Know-how

Jako globální poskytovatel informačních řešení a systémů pro podporu rozhodování nabízíme kvalifikovanou podporu podnikům v oblasti předvídání a řízení rizik a rozvoje podnikání. Od plánování obchodní strategie až po řízení portfolia. stejně jako od prevence podvodů a služeb pro praní špinavých peněz až po vypořádání pohledávek a vymáhání dluhů.

Příklady využití

Chart User Light

Identifikace a onboarding zákazníků

Jedinečná kombinace platforem, řešení a rozšíření souborů dat a informací umožňuje identifikovat spotřebitele a společnosti prostřednictvím digitálních a fyzických kanálů.

Info Light

Rozhodování a financování na základě informací

Data a analytika jsou klíčem k tomu, abyste mohli přijímat informovaná rozhodnutí a lépe poznávat potenciální zákazníky a partnery prostřednictvím finančních profilů a profilů udržitelnosti.

Globe Light

Celosvětové řízení dodavatelského řetězce

CRIF podporuje klienty při vyhledávání dodavatelů, jejich kvalifikaci a monitorování, řízení otázek udržitelnosti a též při analýze výdajů.

Box Archive Light

Správa portfolia a pohledávek

Přesný přehled o portfoliu zákazníků je klíčový. Poskytujeme analytiku a servis při monitorování, správě úvěrů a vymáhání pohledávek.