Kdykoliv spotřebitelé nebo společnosti žádají o hypotéku nebo úvěr, banky a finanční instituce potřebují k posouzení úvěruschopnosti žadatele zjistit jeho celkovou situaci, a to včetně úvěrové historie.

V případě, že firma prodává zboží nebo poskytuje službu, kterou dodává na fakturu, klientovi v podstatě také poskytuje „úvěr“ – i tady je dobré posoudit úvěruschopnost, a to i na základě nefinančních údajů.

Registry, respektive data z nich, pomáhají s rozhodnutím, zda jakoukoliv formu úvěru žadateli poskytnout.

Detaily řešení

Business People 1 320

Užitečná platforma informací z registrů

CRIF pomáhá trhům stabilizovat a rozvíjet finanční infrastrukturu a poskytuje správné nástroje na podporu podnikatelského prostředí. Toho dosahuje díky tomu, že poskytuje 32 řešení na 29 mezinárodních trzích, které jsou založené na provozu a řízení úvěrových registrů.

Vymezení kritérií pro úvěruschopnost

CRIF poskytuje řešení pro otevřené a uzavřené skupiny uživatelů, které umožňují výměnu platebních údajů o jednotlivcích a společnostech. Spoluprací mnoha společností ze stejného odvětví lze dosáhnout synergií, z nichž budou mít prospěch členové registrů. Tímto způsobem CRIF pomáhá svým klientům získávat další informace o jejich zákaznících a pomáhá jim minimalizovat podnikatelská rizika.

Business People 2 320

Klíčové výhody

Propojení

V úvěrových registrech je možné prověřit jak firmu, tak i jednotlivce.

Prevence úvěrového selhání

CRIF pomáhá zákazníkům zlepšovat správu úvěrů a rizik.

Řízení zákazníků

Nejen pro účely minimalizace rizika, ale také pro navazování a řízení stávajících nebo nových obchodních vztahů.

Užitečné informace

Prověření subjektu ze všech úhlů pohledu díky alternativním zdrojům dat.

Snížení rizika

Ověření dlužníka věřitelem přispívá ke snížení rizika a nákladů z rizikových obchodů.

Přesnější monitoring úvěrového chování

Významný přínos systémových informací k prevenci zhoršování úvěrového chování a řízení procesů včasného varování.

Finanční začlenění

Registry účinně snižují informační asymetrii a snižují náklady na přístup k úvěrům.

Další řešení

Business Information 1500

Obchodní informace

Zjistit více
Marketing Services 1500

Marketingové služby

Zjistit více
Esg Services Information 1500

Služby a informace v oblasti ESG

Zjistit více