Za posledních 10 let se povědomí o zásadách udržitelného podnikání značně zvýšilo, což vedlo společnosti, úvěrové instituce a pojišťovny k tomu, aby přezkoumaly dopad svých aktivit na planetu.

CRIF vyvinul digitální platformu Synesgy, která společnostem pomáhá v přechodu k udržitelnému podnikání s využitím v ní shromážděných dat a informací. Synesgy umožňuje společnostem shromažďovat a spravovat informace o udržitelnosti prostřednictvím sebehodnocení ESG, doplněného o srovnávací kritéria a návrh plánu rozvoje.

Detaily řešení

Business People 5 320

Dotazník – základ celého řešení

Celé hodnocení stojí na dotazníku, který se skládá z několika částí.

Obecná část se zaměřuje na soulad podnikání se zásadami životního prostředí, na sociální oblast působení dané společnosti a jejího a řízení. Na základě odvětví, do kterého společnost patří, je k dispozici druhá sekce, která je specifická právě pro dané odvětví.

Cesta, na které klient není nikdy sám

V každé zemi, kde je CRIF přítomen, je zajištěna podpora a poradenství tohoto projektu. Péče o zákazníky je zaměřena na spolupráci s klientem v každé fázi procesu – od pochopení zásad ESG, přes vyplnění dotazníku, až po následné konzultace, jakým směrem se má daná společnost nadále ubírat.

Business People 6 320
Business People 7 320

Skóre

Konečným výsledkem je po vyplnění dotazníku celkové skóre a dále skóre získané v pěti makro sekcích dotazníku (podnikání, životní prostředí, sociální oblast, správa a odvětví).

Platnost certifikátu Synesgy je 12 měsíců, po uplynutí této doby nebo v případě potřeby je nutné provést nové posouzení.

Hlavní přínosy

Aktualizovaný monitorovací systém

Vyhodnocení udržitelnosti dodavatelského řetězce prostřednictvím aktualizovaného monitorovacího systému.

Monitorovací nástroje

Zavedení monitorovacích nástrojů v rámci procesu zadávání veřejných zakázek.

Prevence

Předcházení provozním rizikům a rizikům poškození pověsti.

Záruka transparentnosti

Zajištění transparentnosti při vyhodnocování podnikatelského procesu dodavatelského řetězce prostřednictvím informačních panelů a hodnocení.

Sebehodnocení

Proveďte sebehodnocení pro kontrolu vlastní úrovně udržitelného podnikání.

Univerzálnost a jedinečnost

Jedinečný proces, který umožní, díky přizpůsobení dotazníku, ohodnotit jakoukoliv společnost na světě.

Certifikace

Získejte certifikát Synesgy, který můžete zveřejnit na webových stránkách a sociálních sítích.

Další řešení

Credit Bureau Data Pool 1000

Data z registrů

Zjistit více
Business Information 1500

Obchodní informace

Zjistit více
Marketing Services 1500

Marketingové služby

Zjistit více