Při navazování nového vztahu s neznámou osobou je důležité vytvořit si důvěru.

Například majitelé a správci nemovitostí potřebují od potenciálních nájemníků informace, aby si před pronájmem domu ověřili jejich bonitu a finanční spolehlivost. Objektivní a ověřené informace mohou posílit důvěru mezi stranami a pomoci jim přijmout správné rozhodnutí.

Jak nejlépe prokázat spolehlivost?

  • Dobrá platební morálka v minulosti
  • Potvrzení schopnosti dostát nového platebního závazku
  • Absence negativních záznamů
Business People 2 320

Osvědčení o důvěryhodnosti

CRIF poskytuje spotřebitelům službu, která jim umožňuje prokázat, že jsou důvěryhodnou protistranou, a to prostřednictvím analýzy platebních údajů.

Klíčové výhody

Vytváření důvěry mezi stranami

Pomocí služeb CRIF mohou spotřebitelé snadno prokázat, že jsou důvěryhodní pro všechny nové strany, se kterými chtějí navázat vztah.

Informace, které chrání soukromí spotřebitelů

Služby CRIF berou v úvahu pouze objektivní informace. Spotřebitelé mají plnou kontrolu nad vypracovanými zprávami a rozhodují o tom, s kým budou své informace sdílet.