Know how

Společnost CRIF už více jak 25 let poskytuje pojišťovacímu odvětví řešení s přidanou hodnotou a informace pro vylepšení jejich obchodních aktivit.

Naše služby umožňují pojišťovnám optimalizovat tvorbu cen, akvizici klientů, zvýšit prodej a přináší jim zákaznickou zkušenost prostřednictvím různých kanálů, ale i předcházet podvodům a zlepšit správu pojistných událostí, což má silný vliv na podnikání v oblasti majetkového a úrazového pojištění v retailovém i podnikovém segmentu.

Na lepší vyhodnocování rizik a zlepšování cenových modelů jsou využívaná rozšíření dat z různých zdrojů a výkonná sada prediktivních analýz. Inovativní řešení založené na datech byly implementované za účelem digitalizace a zrychlení klíčových kroků pojistného procesů, jako je například upisování korporátních pojistek, likvidace pojistných událostí a prevence podvodů.

Příklady využití

User Large Light (1)

Poznatky o zákaznících

Jedinečná kombinace pokročilých CRIF analýz, rozšíření dat, obchodních informací a platforem umožňuje pojišťovnám lépe poznat potenciální zákazníky a klienty.

Money Bill Wave Light

Cenotvorba a získávání klientů

CRIF poskytuje důvěryhodná data, skóre, ratingy a nástroje na zlepšení cenotvorby, zkvalitnění procesu akvizice klienta a snížení rizika podvodu v počáteční fázi.

Circle Nodes Light

Řízení prodeje a prodejních kanálů

Zvyšujeme výkonnost prodeje napříč různými kanály prostřednictvím užitečných nástrojů pro spolupráci obchodníků a přehledů o distribuční síti založených na datech.

Print Magnifying Glass Light

Správa pojistných událostí a vyšetřování podvodů

CRIF umožňuje rozhodování na základě informací o pojistné události prostřednictvím dat a analýz a podporuje digitální transformaci procesu pojistných událostí.