Know-how

Služby CRIF integrují široký soubor informací, dat, platforem a inovativních řešení, které zahrnují informace o úvěrech, rizicích, podnikání, jako ale i alternativní data (otevřené bankovnictví, digitální stopa) a poskytují tak širokou škálu služeb.

Modely na podporu rozhodování, platformy a poradenské služby přinášení přehled o zákaznících a obchodních vztazích a tím umožňují řízení a podporu strategického rozvoje.

Příklady využití

Magnet Light

Zapojení potenciálních a existujících zákazníků

Potenciální zákazníci jsou novou energií firmy, ti současní zase jejím základem. Proto je důležité se o obě skupiny starat a neustále s nimi spolupracovat.

Chart User Light (1)

Identifikace a onboarding zákazníků

Jedinečná kombinace platforem, dat a informací umožňuje bankovním subjektům identifikovat spotřebitele a společnosti prostřednictvím digitálních a fyzických kanálů a procesů.

Check Light

Rozhodování na základě informací

Data a analytika umožňují přijímat úvěrová a obchodní rozhodnutí na základě informací a umožňují hráčům lépe poznat potenciální zákazníky a partnery.