Cílem společnosti CRIF, resp. jejich produktů a služeb, je poskytovat zákazníkům konkurenční výhodu prostřednictvím vytváření nových aplikací a datových analýz, které doposud nebyly k dispozici.

Pomáháme klientům si na základě komplexních dat vytvořit kvalitní základ pro rozhodování. Zaměřujeme se neprobádaná data, hledání souvislostí tam, kde by je jiní nehledali – kombinujeme lidskou kreativitu a obchodní dovednosti

Podílíme se na hledání řešení u složitých problémů v oblasti rizik, která souvisejí s klimatem, ESG, obchodním růstem, prevencí podvodů, zmírňování úvěrových rizik, boje proti praní špinavých peněz. Dále pomáháme při tvorbě sofistikované cenotvorby, prognózování … Snažíme se pomoct a poradit, kde se jen dá. Ve zkratce – kde jsou data, tam jsme my!

Detaily řešení

Business People 15 400 (1)

Datové analýzy a obchodní aplikace

Pokročilá analytika zahrnuje vývoj, návrh a dodávku podnikových aplikací, které jsou založené na vlastních datech, open a big datech, ale také datech z webů a alternativních zdrojů. Naši datoví analytici přidávají své know-how a kreativní nápady, jak data co nejvíce vytěžit, a tím co nejlépe podpořit klientův business.

  • Vytvoření nových aplikací založených na datech, které budou čelit hrozbám spojeným s klimatickými riziky.
  • Identifikace, shromažďování a systematizace údajů souvisejících s ESG a klimatech za účelem vypracování předpovědi obchodních a majetkových rizik.
  • Identifikace hodnoty obchodních řetězců pro ekonomicky udržitelný obchodní rozvoj, identifikace rizikových efektů v celé dodavatelsko-odběratelské síti.
  • Vzdělávání a zapojování jednotlivců a společností do snižování dopadů na životní prostředí, zjišťování jejich vlivu na CO2 na základě výpočtů všech digitálních finančních transakcí.

Vyšší efektivita v různých procesech

Inovativním využitím dat můžete zvýšit efektivitu v mnoha různých procesech a odvětvích. Několik příkladů:

  • sofistikovaný přístup k cenotvorbě,
  • výkonnostní kampaně, cílení na firmy a spotřebitele,
  • monitorování transakcí,
  • boj proti podvodům,
  • optimalizace spolehlivosti obchodních předpovědí,
  • dodržování regulatorních požadavků v oblasti ESG a rizik přechodu.
Business People 16 400

Klíčové výhody

Výrazné snížení finančních ztrát

Optimalizace předpovědi rizik v jakékoliv oblasti vede ke snížení případných finančních nákladů.

Obchodní poznatky pro malé a střední firmy

Řízení strategických kampaní pomocí např. geografických bodů a specifik pro dané odvětví pro lepší porozumění chování a potřeb zákazníků.

Další řešení

Open Banking 2000 2

Open banking data

Zjistit více
Risk Digital Management Consulting 1500

Risk, digital a management konzultace

Zjistit více
Esg Analytics 1500

Analýza a poradenství v oblasti ESG

Zjistit více
Credit Rating 1500

Ratingové služby

Zjistit více