Společnosti, které se zabývají poskytováním úvěrů, vyžadují okamžitá a ideálně automatizovaná rozhodnutí ve svých úvěrových strategiích. Společnost CRIF více než 30 let podporuje věřitele, telekomunikační společnosti, podniky veřejných služeb a mediální společnosti při vývoji modelů úvěrového rizika v každé fázi životního cyklu úvěru.

Zákazníci z řad koncových uživatelů očekávají zjednodušené digitální procesy s minimem zadávaných údajů a požadovaných dokumentů. S pomocí společnosti CRIF lze úvěrové procesy zefektivnit a dosáhnout tak optimalizace nákladů na proces, a to jak z hlediska doby rozhodnutí, tak i celkových nákladů na proces.

Detaily řešení

Business People 18 400 (1)

Poradenství v oblasti komplexních úvěrových procesů

Poskytujeme pokročilé analytické modely vyvinuté pomocí technik strojového učení s cílem minimalizovat náklady na rizikové podnikání prostřednictvím vlastních a expertních modelů přizpůsobených konkrétnímu kontextu organizace. Vše je samozřejmě v souladu s regulačními požadavky.

Úvěrový životní cyklus

Optimalizace a regulační pokrytí celého životního cyklu úvěru a všech obchodních segmentů: poskytujeme poradenské služby pro návrh a optimalizaci úvěrových procesů v souladu s nejlepšími regulačními a obchodními postupy po celém světě.

Business.People 19 400

Klíčové výhody

Nejlepší kreditní skóre

Vyvinuto pomocí technik strojového učení, které zaručují maximální GINI index.

Náklady na optimalizaci rizika

Optimální úvěrové procesy

V souladu s osvědčenými obchodními postupy a dodržováním právních předpisů.

Celková optimalizace nákladů na úvěrový proces

Automatizace a standardizace úvěrových rozhodnutí

Design

a implementace digitální cesty.

Lepší zákaznická zkušenost

Podpora optimalizace úvěrových procesů středně velké banky

Jak stanovit plán krátkodobých a střednědobých/dlouhodobých opatření k posílení schopnosti řídit, kontrolovat a monitorovat procesy a kvalitu související s úvěrovým portfoliem banky.

KLIENT: Středně velká banka

POTŘEBY: Posílit schopnost řídit, kontrolovat a monitorovat procesy a kvalitu úvěrového portfolia

ŘEŠENÍ: Poradenské služby a funkční analýzy pro revizi úvěrového procesu s hlavním zaměřením na fázi poskytování a monitorování úvěrů

VÝSLEDKY: revize a optimalizace procesů poskytování a řízení úvěrů

Řešení, které banka zvolila, mělo tři hlavní cíle:

  • Přepracovat procesy posuzování žádostí, rozhodovací procesy a související požadavky.
  • Provést studii proveditelnosti týkající se vývoje riskových modelů přizpůsobených specifické činnosti banky.
  • Vyvinout monitorovací procesy za účelem klasifikace ukazatelů a strategie řízení.

Kuveyt Türk zlepšuje process sběru dat

Jak přední turecká banka zavedla osvědčené postupy pro zlepšení procesů vymáhání pohledávek a snížení míry delikvence.

KLIENT: Kuveyt Türk Participation Bank Inc.

POTŘEBY: optimalizace procesů sběru, identifikace hlavních nedostatků a oblastí ke zlepšení

ŘEŠENÍ: Hodnocení současného stavu zaměřené na fázi raného sběru pro všech segmenty portfolia

VÝSLEDKY: CRIF navrhl zavedení ratingů jako kritérií segmentace rizik, návrh sofistikovanějšího procesu sběru dat, použití

"Díky svému know-how a analytickému přístupu vyhodnotila společnost CRIF naše stávající a budoucí procesy sběru tak, jak jsme očekávali. Rád bych poděkoval jejich cennému a zkušenému projektovému týmu za úspěšné výsledky projektu."

Další řešení

Advanced Big Data Analytics 1500

Pokročilé datové analýzy & big data

Zjistit více
Open Banking 2000 2

Open banking data

Zjistit více
Esg Analytics 1500

Analýza a poradenství v oblasti ESG

Zjistit více
Credit Rating 1500

Ratingové služby

Zjistit více