29/09/2009

V porotě usedli:
Patronkou letošního ročníku Eliška Hašková Coolidge, Ing. Dana Jagošová, ředitelka odboru komerčního centra České spořitelny; korektivní dermatolog, MUDr. Hana Raková, MBA, ředitelka Esthé - Kliniky estetické medicíny s.r.o.; Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV). Dále pan Tomáš Sedláček, který je hlavním makro-ekonomem hospodářských strategií v  ČSOB a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), Ing. Pavel Finger, MBA, člen představenstva Czech Credit Bureau, Ing. Hana Pavlištová, ředitelka České informační agentury (ČIA), proslulý baletní mistr Vlastimil Harapes a obě zakladatelky, Helena Kohoutová (Agentura Helas) a Jana Švenková (Mazars Audit).

Účastníkem soutěže Ocenění Českých Podnikatelek může být pouze osoba, která splňuje tři základní kritéria: česká občanka, která je 100% majitelkou společnosti a jejíž společnost byla založena nejpozději k 1. lednu 2005. Do soutěže může být česká podnikatelka nominována na základě finanční analýzy veřejně dostupných údajů zpracovaných odborným garantem, společností CCB – Czech Credit Bureau. Soutěž je zcela nezávislá díky exaktně měřitelným ekonomickým parametrům monitorujícím hospodaření společností po dobu několika let. Z celkové databáze, která zahrnovala firmy splňující výše uvedená tři kritéria, byl sestaven seznam téměř 70 potencionálních finalistek.

V rámci soutěže budou uděleny ceny ve dvou kategoriích. V první kategorii „Česká zakladatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první místo v podkategoriích malá firma (10 – 24 zaměstnanců), střední firma (25 – 99 zaměstanců) a velká společnost (100 a více zaměstnanců).

Druhá kategorie „Cena České spořitelny – výjimečná podnikatelka“ bude vyhodnocena bez ohledu na počet zaměstnanců.

Finalistky soutěže (v abecedním pořadí):

V kategorii malá firma:
- AC – T SERVIS spol. s.r.o.  - majitelka Ing. Jana Erbová
- BON TON, s.r.o.    - majitelka Milena Adlerová
- KENS spol. s.r.o.   - majitelka Eva Musilová
- PRAKTIK PAPÍR s.r.o.   - majitelka Mgr. Margarita Špalková
- Schinkmann s.r.o.    - majitelka Jarmila Schinkmannová
- Soukromá základní ŠKOLA HROU, s.r.o. - majitelka Ivana Málková
- VADANA spol. s.r.o.   - majitelka Mgr. Vlasta Otychová

V kategorii střední firma:
- Cosmetics ATOK International s.r.o.  - majitelka Anastázie Skopalová
- KLEIBLOVÁ s.r.o.   - majitelka Ing. Kamila Kleiblová
- LINGERIE, s.r.o.   - majitelka Dagmar Šoupalová
- MAXIMA REALITY s.r.o.  - majitelka Marta Slánská
- SILEX, spol. s.r.o.    - majitelka Ivana Šachová
- Soukromá klinika LOGO, s.r.o.  - majitelka PaeDr. Ilona Kejklíčková
- SPOJBUS s.r.o.     - majitelka Jana Garnátová
- SP – TOP s.r.o.    - majitelka Soňa Paveleková

V kategorii velká společnost:
- Callais Inter s.r.o.   - majitelka Ing. Helena Mikulínová
- Mc Partners s.r.o.   - majitelka Ing. Ivana Malivojević

O soutěži Ocenění Českých Podnikatelek – OCP:

Generálním partnerem soutěže se stala Česká spořitelna, hlavním partnerem Esthé - Klinika estetické medicíny s.r.o., dalšími partnery jsou Zepter Home Care, GrECo International, poradenství pro riziko a pojištění s.r.o; MasterCard; Turkish Airlines, Nespresso, Bolton Czechia se značkou Somatoline Cosmetic a Mercedes-Benz Praha – maloobchodní prodej vozidel společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o..

Slavnostní vyhlášení vítězek soutěže proběhne v říjnu 2009 na gala večeru, který se uskuteční v prostorách kláštera sv. Jakuba v Praze. Jako čestný host se večera zúčastní také loňská patronka soutěže paní Eva Štěpánková, zakladatelka společnosti Ryor a držitelka několika prestižních ocenění.

O zakladatelích:

Mazars

Společnosti Mazars v České republice je mezinárodní, plně integrovanou a nezávislou organizací, specializovanou v oblasti auditu, interního auditu, řízení rizik, poradenství v oblasti akvizic a fůzí, znaleckých služeb, účetnictví, daňového poradenství a dalších služeb podnikům. V rámci celosvětové sítě Mazars pracuje v současnosti 10 500 odborníků v 50 zemích. Navíc, prostřednictvím mezinárodní poradenské sítě International Praxity Alliance, jíž je zakládajícím členem, využívá schopnosti a odbornosti dalších 14 000 profesionálů v dalších 22 zemích. Skupina Mazars je činná také prostřednictvím korespondentů a joint ventures (12 států). Celosvětově Mazars poskytuje své služby prostřednictvím 232 kanceláří. Mazars dosáhl v České republice od roku 1993 významného růstu a v současné době je 7. největší auditorskou společností v České republice (zdroj: KAČR, 2009). Mazars v České republice zaměstnává více než 150 zaměstnanců.

Agentura Helas

Je zakladatelem dámského klubu „Cosmoplitan Executive Helas Ladies Club“, který vzniknul v roce 1999 a letos slaví své 10té narozeniny. Klub navazuje na prvorepublikové tradiční dámské klubu a v současné době sdružuje kolem 450 manažerek a majitelek vlastních společností. Jeho cílem je vytvářet příjemné prostředí kde se mohou ženy dozvědět mnoho zajímavých informací z oblasti obchodu, služeb, kultury, navázat nové kontakty a přátelství. Dále je zakladatelem společenského klubu „Helas New Encounters Club“, který slaví 12 let své činnosti. Od roku 1997 je také specialistou  v oboru „event management“, pořadatel společenských, kulturních, sportovních akcí. Výhradní provozovatel prostor v Klášteře minoritů sv. Jakuba.

O akciové společnosti CCB – Czech Credit Bureau, odbornému garantovi soutěže:

Společnost CCB - Czech Credit Bureau dlouhodobě sleduje zadluženost českých domácností a hodnotí hospodaření malých a středních podniků a podnikatelů i českých měst a obcí. Je organizátorem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru. Provozuje portál obchodních informací Cribis.cz. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou Prahy poskytuje firmám hodnocení iRating. Poskytuje také řadu dalších služeb, například nástroje pro řízení úvěrových rizik, řešení proti podvodům, nástroje pro hodnocení ekonomické situace bytových družstev či neziskových organizací a další.
Společnost CCB - Czech Credit Bureau byla založena v roce 2000. Od roku 2005 je jejím jediným akcionářem mezinárodní skupina CRIF, která byla založena v roce 1988 v italské Bologni a která je dnes čtvrtým největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě.