Konkursní noviny | 23/9/2009 | rubrika: Články | strana: 3 | autor: (kž), 23/09/2009

Až 11 procent českých firem není kvůli svému špatnému hospodaření vhodných pro poskytnutí státní dotace nebo půjčky od banky, u dalších 33 procent existuje střední riziko. Na druhou stranu však existuje početná skupina 56 procent firem, které by podmínky pro poskytnutí finanční podpory nebo úvěru pravděpodobně splnily.

Vyplývá to z analýzy, kterou pro Hospodářskou komoru hlavního města Prahy uskutečnila společnost CCB - Czech Credit Bureau. Podle zástupců komory však zejména nebankovním věřitelům v praxi často chybí potřebné informace, které by jim umožnily hospodaření firmy žádající o finance objektivně zhodnotit.

„Ve chvíli, kdy zjistíme problém, je pozdě. Rating MSP (malých a středních podnikatelů) je optimálním nástrojem prevence a upozorní nás na něj dlouho dopředu, tedy ve chvíli, kdy se dá ještě vyřešit. Navíc celý proces podání žádosti o vypracování Ratingu není vůbec složitý proces, jak mají mnozí dodnes zažito. Domníváme se, že zvláště v dnešní době se jedná o velice potřebný a navíc účinný nástroj, jak získat potřebné znalosti o ekonomickém zdraví své firmy,“ řekl na setkání s novináři Ing. Vladimír Srp, předseda představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy.

V reakci na současnou situaci proto Hospodářská komora hlavního města Prahy přichází s několika novinkami ve svém projektu Rating MSP, který se zabývá hodnocením ekonomické situace firem. Jednou z nich je rozšíření nabídky Ratingu MSP i na podnikatele podnikající na základě živnostenského listu.

„Na základě krize Hospodářská komora hlavního města Prahy zavedla taková opatření, aby byl Rating MSP umožněn všem živnostníkům v celé České republice a oni tak získali jasný přehled o svém ekonomickém zdraví, “ informoval novináře ředitel Hospodářské komory hlavního města Prahy Zdeněk Kovář.

Podle komory by masovější rozšíření Ratingu MSP pomohlo zvýšit transparentnost a důvěru na trhu v době pomalu končící ekonomické krize, která způsobila pokles zakázek, tlaky na snižování počtu zaměstnanců, zhoršení přístupu k penězům či zvýšení počtu neplatících firem i vyhlášených bankrotů. Využívání Ratingu MSP jako standardu pro hodnocení firem by navíc umožnilo odlišit zdravé firmy vhodné pro poskytnutí dotace či půjčky od těch problémových.

Analýza společnosti CCB - Czech Credit Bureau, která vyvinula metodiku Ratingu MSP, ukázala, že v České republice existuje přibližně 56 procent zdravých firem, které by úvěr od banky nebo přidělení finanční podpory formou dotace od státu byly schopny bezproblémově využít.

„V praxi tento půlbilionový objem volné finanční kapacity firem znamená výzvu pro subjekty typu bank, státních institucí přidělujících dotace nebo subjektů zaměřených na podporu podnikání. Bez nástroje typu Ratingu MSP, který umí objektivně zhodnotit, zda je zrovna ten či onen podnikatelský subjekt pro finanční podporu vhodný nebo zda nejde o problémovou firmu, však není rozumné k masivnější podpoře přistupovat,“ tvrdí člen představenstva společnosti CCB – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

Rating MSP umožňuje objektivně posoudit finanční i nefinanční bonitu firmy a její ekonomickém zdraví. Vytváří se automaticky na základě 18 finančních a 6 nefinančních údajů o firmě. Výsledkem je rating v podobě jednoho ze stupňů A, B+, B, B-, C+, C nebo C-. Stupně A a B+ jsou charakteristické pro firmu, která je ve velmi dobré ekonomické situaci. Stupně C+, C a C- naopak patří firmám, které jsou problémové a finance se jim budou velice obtížně shánět. Každé hodnocení je doplněno komentářem o míře rizika a silných a slabých stránkách daného subjektu.