iHNed.cz | 19/9/2009 | rubrika: Ekonomika.iHNed.cz | autor: ČTK, 19/09/2009

​Od ledna do konce srpna letošního roku bylo v ČR vyhlášeno 1326 osobních bankrotů, což je třikrát více než za stejné období loňského roku, kdy bylo vyhlášeno 438 osobních bankrotů. Současně je to dvakrát více než za celý loňský rok, kdy jich bylo vyhlášeno celkem 722. Vyplývá to z informací portálu Cribis.cz, které ve čtvrtek ČTK poskytla společnost CCB - Czech Credit Bureau.

Podat návrh na osobní bankrot může jen nepodnikatel, který má více než jednoho věřitele a prokáže, že je v jeho možnostech v průběhu pěti let od vyhlášení bankrotu splatit alespoň 30 procent dlužné částky. Osobní bankrot se může stát řešením i pro předlužené fyzické osoby podnikatele, avšak pouze v případě, že v době podání žádosti mají ukončené živnostenské oprávnění, a jsou tudíž považováni za nepodnikatele, uvedla vedoucí analytického oddělení CCB - Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Podíl počtu osobních bankrotů na celkovém počtu vyhlášených bankrotů, tedy včetně bankrotů právnických osob a fyzických osob podnikatelů, se postupně zvyšuje. Zatímco za prvních osm měsíců roku 2008 se osobní bankroty podílely na celkovém počtu vyhlášených bankrotů 40 procenty, ve stejném období letošního roku to bylo již 58 procent.

Podíl návrhů na osobní bankrot na celkovém počtu podaných návrhů se ovšem v těchto dvou obdobích nezměnil a představoval 41 procent. V praxi to tedy znamená, že se počet návrhů na osobní i firemní bankroty vyvíjí podobně rychle, liší se však rychlost, s jakou tyto návrhy řeší soudy, dodala Kameníčková.

Ze statistik vyplývá, že zatímco u osobních bankrotů podíl vyhlášených bankrotů na jejich návrzích stoupl z 37 procent za prvních osm měsíců 2008 na 62 procent za prvních osm měsíců roku 2009, v případě podnikatelských subjektů se tento podíl naopak snížil, a to ze 40 na 31 procent. Porovnání také ukazuje, že v případě osobních bankrotů je doba mezi podáním návrhu a vyhlášením bankrotu kratší než u bankrotů podnikatelských subjektů.

Institut osobních bankrotů funguje od loňského ledna. Jeho cílem je usnadnit život lidem, kteří přecenili své schopnost splácet půjčky.

http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-38345480-...osobnich-bankrotu-nez-loni-celkem-1326