Praha, 6 října 2009, 06/10/2009

​„Zatímco v prvních třech čtvrtletích loňského roku činil podíl vyhlášených bankrotů fyzických osob podnikatelů a právnických osob na jejich návrzích okolo 39 procent, ve stejném období letošního roku tento podíl činil jen necelých 32 procent,“ říká Pavel Finger, člen představenstva společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která portál obchodních informací Cribis.cz provozuje.

Jen ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo vyhlášeno 343 bankrotů právnických osob, což meziročně představuje nárůst o téměř 77 procent. Oproti druhému čtvrtletí se počet vyhlášených bankrotů právnických osob zvýšil o dvacet firem, což představuje nárůst o šest procent. Pro zajímavost, v absolutních číslech jde o stejný nárůst počtu vyhlášených bankrotů, jaký byl mezi prvním a druhým čtvrtletím letošního roku.

„Vůbec nejvíce firemních bankrotů, celkem 131, bylo letos vyhlášeno v měsíci červenci. V srpnu se však jejich počet snížil na 93. V září došlo k dalšímu růstu, když bylo vyhlášeno 113 bankrotů právnických osob. Bankroty podnikatelských subjektů vykazují na rozdíl od osobních bankrotů výkyvy již delší dobu,“ vysvětluje Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Zatímco vyhlášené bankroty u právnických osob rostou, u fyzických osob podnikatelů se letos postupně snižují. Zatímco v prvním čtvrtletí bylo vyhlášeno 53 bankrotů fyzických osob podnikatelů, v druhém čtvrtletí to bylo již jen 47 bankrotů a ve třetím čtvrtletí 45 bankrotů. Podle analytiků společnosti CCB – Czech Credit Bureau však může být situace u fyzických osob podnikatelů podobná jako u obchodních společností.

„Statistika vyhlášených bankrotů u fyzických osob podnikatelů je zkreslena tím, že tyto podnikatelé mají mnohem více možností, jak se s případnými existenčními problémy vypořádat. Mohou například své podnikání jednoduše ukončit oznámením této skutečnosti. Například jen od ledna do července oznámilo ukončení své činnosti více než 12 tisíc fyzických osob podnikatelů,“ doplňuje Věra Kameníčková.

Návrhů na konkurz podnikatelských subjektů, tedy právnických osob a fyzických osob podnikatelů, bylo ve třetím čtvrtletí podáno 1299, což je meziročně téměř o 60 procent více. Oproti druhému čtvrtletí letošního roku jde však nárůst jen o téměř 4 procenta.

„Odhadujeme, že do konce letošního roku vzroste celkový počet návrhů na bankrot podnikatelských subjektů za zhruba 5 000 návrhů, vyhlášeno bude přibližně 1300 bankrotů právnických osob a kolem 170 bankrotů fyzických osob podnikatelů,“ odhaduje Pavel Finger.

Prostřednictvím portálu Cribis.cz si mohou podnikatelé rychle ověřit, zda jsou jejich obchodní partneři seriózní nebo jim nehrozí bankrot. Na portálu totiž naleznou například procentní vyjádření pravděpodobnosti bankrotu konkrétní firmy nebo takzvaný CCB Index vyjadřující obchodní riziko vyplývající z možné spolupráce s touto firmou.

K dispozici jsou také informace o jejich finančním stavu, přehled vlastnické struktury nebo analytický pohled na odvětví a region, v němž působí. Na portálu jsou k nalezení i diagramy vztahových vazeb mezi společnostmi a jejich zástupci, marketingové seznamy nebo monitorovací a výstražné služby.