Lidové noviny, 19/10/2009

​„Pokud o firmě rozhoduje jediný vlastník, je to pro fungování firmy zpravidla rizikovější. Chod firmy je v tomto případě totiž ovlivněn zásahy jednoho člověka, který se samozřejmě může jednou za čas zmýlit. A protože rozhoduje sám, nemá nikoho, kdo by se na věc podíval z trochu jiného úhlu, přidal do rozhodování své vlastní, třeba i značně odlišné zkušenosti, upozornil na možná rizika,“ říká Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která portál obchodních informací Cribis.cz provozuje.

Analýza přitom ukázala, že společnosti s ručením omezeným vlastněné jediným majitelem bankrotovaly více nejen v srpnu, ale dlouhodobě. Dokazuje to statistika, podle které byl od ledna 2004 do srpna 2009 vyhlášen bankrot u 4588 společností s ručením omezeným. Z tohoto počtu mělo v roce vyhlášení bankrotu jediného vlastníka v průměru 47 procent firem. Průměrný podíl společností s ručením omezeným s jediným vlastníkem na jejich celkovém počtu přitom ve stejném období činil 39 procent, což je o osm procent méně. Statistika tak mimo jiné ukázala, že se podíl bankrotujících společností s ručením omezeným vlastněných jediným majitelem postupně zvětšuje.

„Jako v řadě jiných oblastí, i zde platí přísloví 'více hlav, více rozumu'. Více společníků totiž může v praxi znamenat, že do rozhodování se vnášejí různorodé názory na dobré, ale i stinné stránky toho či onoho kroku při řízení firmy. Dobře vedená debata může usměrnit nesprávná rozhodnutí, popřípadě jim předejít, a tak snížit riziko bankrotu,“ dodává Věra Kameníčková.

Z analýzy rovněž vyplynulo, že se podíl společností s ručením omezeným s jediným vlastníkem na všech firmách tohoto typu postupně zvyšuje. Zatímco v roce 2004 tento podíl činil 35 procent, letos již dosáhl úrovně 43 procent. Ve stále rostoucí míře se tedy vyskytují firmy, o jejichž fungování rozhoduje pouze jedna osoba.

„Založení firmy jedním vlastníkem, stejně jako její řízení, je jednodušší, protože se majitel nemusí s nikým dohadovat, hledat řešení, které vyhovuje dvěma či více vlastníkům. Pokud je rozhodnutí na jednom člověku, bývá obvykle i rychlejší. Na druhou stranu, případnou chybu pak nemůže vyčítat nikomu jinému než sobě,“ doplňuje Věra Kameníčková ze společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Podle Kameníčkové vyžaduje rozhodování dvou a více lidí trpělivost, schopnost naslouchat názorům druhých a také umění dohodnout se. To může být pro někoho zdlouhavé. Důvodem, proč řada podnikatelů podniká sama, však může být i špatná zkušenost z minulosti. Určitou paralelu podle ní poskytují partnerské vztahy, kde rovněž v poslední době zůstává stále více mladých lidí samo nebo s partnerem, ale manželství neuzavírá.