Novinky, 18/06/2009

Největší dluh na obyvatele měla statutární města, u nichž činil 9433 Kč. Proti roku 2007 byl o čtyři procenta vyšší. Důvodem je podle Fingera to, že tato města mají větší rozpočty, a tím i větší možnosti realizovat různé projekty. Poskytují také více služeb. Naopak nejmenší dluh měly venkovské obce, u nichž vzrostl dluh na obyvatele také o čtyři procenta na 3295 Kč. V menších městech zadluženost mírně klesla na 4148 korun.

Zadluženost se lišila v jednotlivých regionech. Obecní dluh v přepočtu na hlavu byl již tradičně nejvyšší v Jihomoravském kraji, kde činil loni 10.760 Kč. Nejmenší byl s částkou 1740 Kč v Karlovarském kraji. Nejvíce narostl v Libereckém kraji, kde dluh v loňském roce na obyvatele stoupl o téměř polovinu na 8260 korun.

Hlavní příčinou vysokého zadlužení obcí v Jihomoravském kraji je dluh Brna, který v roce 2008 zatížil každého obyvatele města dluhem 20.289 korun. Stejně tak vzestup zadluženosti na obyvatele v Libereckém kraji způsobilo především zvýšení dluhu města Liberce, který meziročně stoupl o téměř miliardu korun. "Kraje, ve kterých je velké množství malých obcí, jsou zadluženy méně než kraje, kde je podíl malých obcí nižší,“ uvedl projektový manažer společnosti CCB Jan Cikler

Vůbec největší zadluženost na hlavu měla v roce 2008 obec Boží Dar (187 obyvatel) z Karlovarského kraje, která své občany zatížila dluhem 117.195 korun. Druhý největší dluh na obyvatele měla obec Lovčovice (58 obyvatel) z kraje Vysočina s 100.356 korunami a třetí Dolní Třebonín (1666 obyvatel) z Jihočeského kraje s 95.992 korunami. Naopak úplně nulový dluh loni vykázala téměř polovina obcí.

Vysoká zadluženost prý ještě sama o sobě nemusí znamenat budoucí problémy. "Z cizích zdrojů jsou totiž například často financovány dlouhodobé investiční projekty, které mají i delší dobu splácení, například výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, dopravní infrastruktury, škol a sportovních zařízení, zařízení na rozvoj turistiky a cestovního ruchu,“ upozornil Finger.

Z analýzy CCB - Czech Credit Bureau, která hodnotí ekonomickou situaci obcí vlastním ratingem, však vyplývá, že problémové obce existují. Podle studie mělo v roce 2008 rating C nebo C-, které znamenají možné budoucí problémy, téměř u 872 obcí, což představuje 14 procent. Nejhorší průměrný rating měly obce v Olomouckém kraji a nejlepší obce ve Středočeském kraji.

Analýza obce dělí na 5476 venkovských obcí s méně než 3000 obyvateli, 740 měst a 23 větších statutárních měst. Praha v ní není zahrnuta, protože je zároveň kraj a významně by vychýlila statistiku. Dluh, který se vypočítává podle metodiky Eurostatu a používá jej i ministerstvo financí, zahrnuje bankovní úvěry a komunální obligace a návratné finanční výpomoci a půjčky ze státních rozpočtů a státních fondů.

Společnost CCB - Czech Credit Bureau byla založena v listopadu 2000. CCB je stoprocentní dceřinou společností firmy CRIF, která je čtvrtou největší světovou společností v provozování úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování.

Filip Dušek fcz