Praha, 16/04/2008

„V roce 2006 dosáhlo 423 českých obcí nejhoršího stupně ratingu hospodaření, který znamená vysoké riziko – tedy téměř pětkrát více, než o rok dříve,“ řekl Jan Cikler, produktový manažer společnosti CCB – Czech Credit Bureau. „Pomocí analýz KOMPAS muni chceme dát starostům obcí k dispozici nástroj, který jim umožní nakládat s obecním majetkem racionálněji a hospodárněji a prevencí se tak vyhnout případným budoucím problémům,“ dodal Cikler.

Analýza KOMPAS muni (Komplexní Ohodnocení Municipalit Prostřednictvím Analytického Srovnání) porovnává příjmy a výdaje vybrané obce s průměrem velikostně srovnatelných obcí v okresu, kraji nebo celé České republice, a to za tři roky zpětně. Obcím tak například umožňuje zjistit, zda na některé rozpočtové položky nevydávají příliš mnoho peněz nebo naopak málo. Vedle příjmů a výdajů porovnává analýza i složení rozvahy nebo zadluženost obce na obyvatele.

„Pokud například starosta obce s třemi tisíci obyvateli zjistí, že za svoz a třídění komunálního odpadu platí několikanásobně více než srovnatelně velké obce ve stejném okresu či kraji, bude to pro něj znamenat důležitou informaci pro další jednání s dodavatelem. Stejně tak však může zjistit, že vydává jen podprůměrné výdaje na kulturu či jinou lidem prospěšnou oblast,“
vysvětlil Jan Cikler.

Součástí analýzy je také nezávislé hodnocení hospodaření obce iRating, které dosud CCB nabízelo zvlášť. Jde o ukazatel, který vyčísluje úroveň věřitelského rizika u dané obce pomocí sedmibodové stupnice (A, B+,B, B-, C+, C, C-). Za bezproblémové nebo relativně málo rizikové jsou považovány obce, jejichž rating se pohybuje od úrovně A do úrovně C+.

Všechny údaje obsažené v analýze vycházejí z oficiálních zdrojů Ministerstva financí České republiky. Cena analýzy pro jednu obec je necelých 10 tisíc korun.