Praha, 29/04/2008

Od ledna letošního roku, kdy platí nový insolvenční zákon, musí věřitel své pohledávky do insolvenčního řízení přihlásit do 30 dnů v případě oddlužení společnosti a do 2 měsíců v případě úpadku. Pro kteroukoliv obchodní firmu to znamená, že musí pravidelně sledovat celé své zákaznické portfolio. V opačném případě se totiž vystavuje riziku, že přijde o možnost uspokojit svou pohledávku v insolvenčním řízení. “Pro kteroukoliv firmu, která má víc než deset zákazníků, to představuje nezanedbatelnou časovou zátěž. CRIBIS.CZ může zákaznická portfolia sledovat automaticky a automaticky na to našeho klienta upozornit,“ řekl dnes Pavel Finger, člen představenstva společnosti CCB – Czech Credit Bureau, který má novou službu na starost.

Do on-line režimu bylo převedeno také načítání informací z elektronické sbírky listin. Údaje z firemní závěrky jsou tak v CRIBIS.CZ k dispozici okamžitě po té, kdy jsou zveřejněny ve Sbírce listin. „Analytické zprávy, marketingové seznamy ale i měřítko rizikovosti firem CCB index jsou tak stále aktuální, což významně zvyšuje hodnotu celého portálu,“ dodává Pavel Finger. Při přípravě analýz CCB – Czech Credit Bureau využívá obdobné metodiky a analytických zkušeností, jaké používají české banky při hodnocení žadatelů o úvěr.

CRIBIS.CZ disponuje jednou z nejrozsáhlejších databází firem v České republice. Kromě přístupu k veřejným i neveřejným informacím o společnostech mají jeho uživatelé on-line přístup k různým  analytickým zprávám, jejichž šíře je přizpůsobena potřebám zákazníků. Součástí zpráv je také procentní vyjádření pravděpodobnosti bankrotu dané společnosti, CCB Index vyjadřující obchodní riziko spojené s danou firmou z pohledu jejích obchodních partnerů, regionální a odvětvová  hodnocení i struktura ekonomicky propojených subjektů. K dispozici jsou také marketingové seznamy s kontaktními údaji o firmách.