PRAHA, 16/06/2015

​Místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger je jedním z členů Board of EUROBANKING  a zároveň byl předsedou organizačního výboru této konference.

Více než 40 účastníků z mnoha evropských bank a finančních institucí vyslechlo 25 zajímavých přednášek zaměřených na budoucnost bankovnictví a bankovní služby. Radek Soukup ze společnosti CRIF Credit Solutions  měl přednášku na téma Behavioral and regulatory rating and scoring systems: Models, processes and case studies.

Konferenci zahájil Generální sekretář sdružení EUROBANKING pan Sebastiaan van Westerop a program začal Plenárním zasedáním s účastí těchto lektorů:

  • Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR
  • Pavel Štěpánek – ředitel České bankovní asociace
  • Prof. Michal Mejstřík – ředitel IES, Universita Karlova
  • Lubomír Lízal – člen Bankovní rady ČNB
  • Jan Mühlfeit – kouč a mentor

V rámci konference se konaly dva zajímavé workshopy. Jeden na téma Budoucnost bankovnictví, kterému předsedal Pavel Finger a druhý na téma na téma Credit risk, kterému předsedal Pavel Ramert z CRIF Credit Solutions.

Všichni účastníci konference EUROBANKING 2015 přivítali možnost výměny zkušeností a názorů na budoucnost bankovnictví v rámci uskutečněných přednášek i společenských setkání.