Novinky, 02/04/2009

​Společnost CCB jako nového člena představili zástupci CAMIC, pan Antonio Pasquale, předseda představenstva CAMIC a předseda představenstva Karlovarské minerální vody a paní Livia Romani, generální tajemnice komory. Možnosti představit se v rámci této akce využilo kolem 40 společností, českých i italských. CCB měla příležitost prezentovat v plné šíři své produkty z oblasti obchodních informací. CRIBIS.cz poskytuje zprávy a nástroje na hodnocení finančního zdraví zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a podporuje tak rozvoj jejich vlastních obchodních strategií. Pan Vladimír Řepík, manažer rozvoje trhu, věří, že: „toto setkání určitě přispěje k budoucí těsné spolupráci mezi CCB a ostatními členy CAMIC. Jsme připraveni nabídnout řešení, která společnostem otevřou nové obchodní příležitosti a umožní efektivněji řídit komerční rizika”.