Tisková zpráva, 01/12/2009

​Jde například o nepravdivé informace o tom, že Bankovní a Nebankovní registr klientských informací jsou "podsystémem Centrálního registru dlužníků a mezinárodního systému CERD" nebo zavádějící tvrzení, že pomocí takzvaného "Potvrzení o bezdlužnosti", jež CERD na svých stránkách za poplatek nabízí, lze zjistit, zda je „evidován Váš dluh vůči bankám, obchodním společnostem, úvěrovým a leasingovým společnostem nebo státní instituci“. 

Jménem Bankovního registru klientských informací (BRKI) a jeho 20 současných členů a rovněž jménem Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a jeho 23 současných členů bychom rádi veřejnost upozornili, že ani Bankovní a Nebankovní úvěrový registr klientských informací, ani žádný z jejich dále uvedených členů, s CERD v oblasti výměny dat o svých klientech nespolupracuje a CERD proto nemá k žádným údajům o dlužnících těchto subjektů přístup. Vzhledem k tomu členské společnosti nepovažují Potvrzení o bezdlužnosti či jiné obdobné dokumenty, jejichž vystavení za úplatu CERD nabízí, za relevantní podklady pro svou činnost a při posuzování žádosti o finanční prostředky k nim nepřihlížejí.

O výpis z Bankovního nebo Nebankovního registru klientských informací je možné zažádat pouze třemi způsoby. Prvním je osobní návštěva klientského centra obou registrů na adrese Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, kde je možné získat výpis buď za 100 korun s lhůtou vystavení do 30 dnů, nebo za 200 korun na počkání. Druhou možností je poslat za sebe zplnomocněnou osobu. Třetí způsob je pak zažádat o výpis poštou, a to zasláním žádosti s notářsky či úředně ověřeným podpisem, kde jsou ceny za výpis stejné, ale k ceně výpisu je připočten poplatek za poštovní služby. Výpis zatím nelze získat přes internet, důvodem je ochrana osobních údajů.

Děkujeme za pochopení

Zuzana Pečená
výkonná ředitelka
CBCB – Czech Banking Credit Bureau

Karel Kolář
výkonný ředitel
sdružení LLCB

K prohlášení se připojují následující uživatelé Bankovního registru klientských informací, kterými jsou:

• Česká spořitelna, a.s.
• Československá obchodní banka, a.s.
• GE Money Bank, a.s.
• UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
• Komerční banka, a.s.
• Raiffeisenbank a.s.
• Hypoteční banka, a.s.
• Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
• Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
• Wüstenrot stavební spořitelna a.s.
• Wüstenrot hypoteční banka a.s.
• LBBW Bank CZ a.s.
• Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
• Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
• Volksbank CZ, a.s.
• Oberbank AG pobočka Česká republika
• Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
• BRE Bank S.A.
• Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha
• Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod

K prohlášení se připojují rovněž následující uživatelé Nebankovního registru klientských informací, kterými jsou:

• ČSOB Leasing, a.s.,
• GE Money Auto, a.s.,
• GE Money Multiservis, a.s.,
• UniCredit Leasing CZ, a.s.
• Santander Consumer Finance a.s.
• ŠkoFIN s.r.o.,
• Leasing České spořitelny, a.s.,
• s Autoleasing, a.s.
• DS Leasing, a.s.,
• D.S. Leasing Full Service, s.r.o.
• Renault Leasing CZ, s.r.o.
• Credium, a.s.
• TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
• s Autoúvěr, a.s.
• PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
• UNILEASING a.s.
• S MORAVA Leasing, a.s.
• AGRO LEASING J.Hradec s.r.o.
• IMPULS – Leasing – AUSTRIA s.r.o.
• Diners Club Czech, s. r. o.
• SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
• Factoring České Spořitelny, a.s.
• NLB Factoring, a.s.