Novinky, 25/06/2008

PRAHA, 23. června 2008 – Společnost CCB – Czech Credit Bureau, která v Česku provozuje portál obchodních informací Cribis.cz, se stala lokálním zprostředkovatelem mezinárodní databáze Skyminder.com. České firmy zapojené do mezinárodního obchodu tak mohou získat obchodní informace o více než 50 milionech společnostech z 230 zemí. V současnosti služeb Skyminder.com denně využívá okolo 20 000 společností z celého světa.

„Informace obsažené na portálu Skyminder.com využijí zejména čeští dovozci a vývozci, kteří si zde mohou ověřit solventnost svých potencionálních obchodních partnerů v zahraničí. Ocení je však i bankovní instituce poskytující úvěry zahraničním společnostem,“ řekl dnes Pavel Finger, člen představenstva společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Mezinárodní internetový portál Skyminder.com provozovaný společností CRIF soustředí informace z celé řady nejvýznamnějších světových databází na jednom místě, což podstatně rozšiřuje možnosti výběru a odráží se příznivě hlavně na kvalitě a ceně těchto informací. Obsahuje aktualizovaná a ověřovaná data o subjektech z řad veřejné i soukromé sféry, přičemž reporty obsažené v databázi zahrnují vedle podrobných identifikačních údajů hledaných firem i analýzy jejich hospodářské situace, finanční výkazy, sektorové a marketingové analýzy, a rovněž řadu doprovodných grafických podkladů a statistik.

Odebírat jednotlivé reporty z portálu Skyminder.com může česká firma buď on-line po provedení bezplatné registrace, kterou společnost CCB – Czech Credit Bureau zprostředkuje, nebo na základě offline požadavku zaslaného na adresu order@cribis.cz. Platby za odebrané zprávy se v případě registrovaného uživatele strhávají buď z předplaceného kreditu, nebo přímo z platební karty, a to až v okamžiku odběru nebo objednání požadované informace. Jednorázové offline objednávky je možné hradit bankovním převodem nebo platební kartou.

Společnost CCB v rámci databáze Skyminder.com nabízí především službu zprostředkování registrace a objednávek, konzultantskou činnost a uživatelskou podporu. Vedle toho v Česku provozuje portál Cribis.cz, který funguje na obdobné bázi jako Skyminder.com, avšak zaměřuje se zejména na české malé a střední firmy, které nejsou ve velkých mezinárodních databázích podrobně obsaženy.