CRIF-czech.jpg

Počet osobních bankrotů loni vzrostl o 153 procent

​V roce 2010 bylo v České republice vyhlášeno 1615 firemních bankrotů, ve srovnání s rokem 2009 se jejich počet zvýšil o 159. Bankroty obchodních společností činily 78 procent celkového počtu, 22 procentní podíl měly bankroty fyzických osob – podnikatelů.
Jen mírný ekonomický růst, stagnace zaměstnanosti a velmi pomalým růstem mezd omezí možnosti řady domácností vyrovnat se svými závazky Věra Kameníčková, analytička CCB.
Rovněž rostl i počet insolvenčních návrhů týkajících se firem nebo podnikatelů, který se meziročně zvýšil ze 4425 na 4910.
Zatímco v případě obchodních společností bylo v roce 2010 vyhlášeno pouze o osm bankrotů více než v roce 2009, u fyzických osob podnikatelů to bylo o 151 bankrotů více.
„Podíl fyzických osob podnikatelů na bankrotujících firmách se meziročně
zvýšil ze 14 procent na 22 procent, a v roce 2010 tedy bankroty fyzických osob podnikatelů dosáhly více než pětinového podílu,“ řekla Věra Kameníčková. Průměrně bylo za každý měsíc roku 2010 vyhlášeno 135 bankrotů.
„Co se týče osobních bankrotů, jejich počet se loni meziročně zvýšil o 153 procent. Nejvíce bankrotovali lidé v Moravskoslezském kraji,“ uvedla CCB.
V roce 2010 bylo v Česku vyhlášeno přes 6200 osobních bankrotů, zatímco v roce 2009 to bylo 2 452. „Zároveň loni činil nárůst počtu insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů 149,2 % proti roku 2009,“ dodala společnost Creditreform.
„Počet osobních bankrotů v roce 2011 nejspíš překoná rok 2010, i když dynamika bude nižší. Očekávaný mírný ekonomický růst doprovázený stagnací zaměstnanosti a velmi pomalým růstem mezd omezí možnosti řady domácností řádně se vyrovnat se svými finančními závazky,“ uvedla Kameníčková.