CRIF-czech.jpg

Firmy si vloni rozdělily veřejné zakázky za 239 miliard korun, 10 miliard šlo do zahraničí

Ve srovnání s rokem 2009 se počet uveřejněných a dokončených zakázek snížil o 89 miliard, avšak celková suma, kterou za ně zadavatelé zaplatili, se zvýšila o 30 miliard korun. Nejvíce veřejných zakázek, téměř 40 procent celkového počtu, vypsaly obce a kraje.
„V Informačním systému se vyskytují i takzvané podlimitní veřejné zakázky, což ukazuje na to, že někteří zadavatelé zveřejňují své výdaje i v případech, ve kterých to je dobrovolné. Na druhou stranu, podle odhadů ministerstva pro místní rozvoj se podíl veřejných zakázek uvedených v Informačním systému na jejich celkovém objemu již třetí rok po sobě snižuje. V roce 2010 dosáhl necelé poloviny," řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která analýzu připravovala.
Největší počet veřejných zakázek vyhrály společnosti s ručením omezeným, a to 51 procent celkového počtu (4615 zakázek). Na druhém místě byly akciové společnosti s podílem ve výši 32 procent a podíl fyzických osob podnikatelů dosáhl devíti procent.
Ve finančním vyjádření byly ovšem nejúspěšnější akciové společnosti, které z prostředků rozdělených ve veřejných zakázkách inkasovaly 55 procent (téměř 131,5 miliardy korun). Společnosti s ručením omezeným získaly 37 procent (téměř 88,5 miliardy korun) a fyzické osoby podnikatelé jen jedno procento (2,39 miliardy korun).
Na jednu akciovou společnost připadlo v průměru 176 milionů korun, v případě společností s ručením omezeným to bylo 41 milionů korun. Akciové společnosti obdržely i nejvyšší cenu připadající v průměru na jednu zakázku, a to 40 milionů korun a každá z nich vyhrála v průměru 4,4 zakázky. U společností s ručením omezeným byla cena na jednu zakázku méně než poloviční a na každou společnost s tuto právní formou připadlo 2,4 veřejné zakázky.
„Akciové společnosti, které zvítězily alespoň v jedné veřejné zakázce dokončené v roce 2010, tudíž nebyly ani nejčetnějším vítězem, ani nevyhrály největší počet zakázek, získaly však více než polovinu z celkového objemu veřejných zakázek. Pouze 20 procent z nich má akcie na majitele, což ve srovnání s rokem 2009 představuje výrazné snížení,“ sdělila Kameníčková.
Z jednotlivých akciových společností připadla zdaleka nejvyšší celková částka na Strabag (téměř 18 miliard korun), Metalimex získal sedm miliard korun a OHL ŽS pak více než pět miliard korun. Nejvyšší počet zakázek vyhrál opět Strabag (127 zakázek), dále Eurovia (114 zakázek) a Swietelsky (90 zakázek).
Z celkového počtu vítězů veřejných zakázek dokončených v roce 2010 a evidovaných v Informačním systému veřejných zakázek (3811) byl na 10 z nich do konce roku 2010 vyhlášen bankrot. Tyto společnosti získaly 64 zakázek v celkové hodnotě 245 milionů korun. Nejpozději do konce roku 2010 zaniklo 38 společností, jichž se týkalo 95 zakázek v ceně 2,6 miliard korun.
Z vítězných společností, z nichž každá ve výběrovém řízení obdržela více než 800 milionů korun (jedná se o 49 společností se sídlem na území ČR), měla pouze jedna společností CCB index 1, tedy nejlepší možné ohodnocení. CCB index 2 získaly čtyři společnosti, 26 společností mělo CCB index 3 a 17 společností pak CCB index 4. Jedna společnost dosáhla nejnižšího hodnocení a jedna společnost nemá uloženy účetní závěrky na Sbírce listin, a tudíž pro ni CCB index nelze spočítat. CCB index je ukazatel vytvořený společností CCB - Czech Credit Bureau pro stanovení obchodního rizika spojeného s danou společností z pohledu jejích obchodních partnerů.
„Z toho vyplývá, že někteří zadavatelé přidělují veřejné zakázky nemalého objemu i firmám, jejichž ekonomická stabilita, minimálně z pohledu CCB indexu, je sporná,“ dodala Kameníčková.
Mezi společnosti, které vyhrály veřejnou zakázku v roce 2010, patřilo i 80 firem se sídlem mimo území České republiky, tyto firmy získaly 158 veřejných zakázek za více než 10 miliard korun. Téměř 80 vítězů veřejných zakázek působilo na trhu méně než dva roky, získalo 152 zakázek a dostalo za ně zaplaceno více než jednu miliardu korun. Jedna třetina z těchto firem byla založena v témže roce, ve kterém výběrové řízení vyhrála.
Podle analýzy nejvíce z celkového počtu dokončených výběrových řízení (9049) v roce 2010 uskutečnily obce a kraje (téměř 40 procent), dále příspěvkové organizace (17 procent), ministerstva a jiné orgány ústřední státní správy (14 procent) a státní podniky (13 procent).
Největší částku za zveřejněné a dokončené zakázky vydaly podnikatelské subjekty s majoritní účastí veřejné správy, a to 36 procent (86 miliard korun). Na druhé místo se dostaly obce a kraje s 27 procenty (64,5 miliardy korun). Příspěvkové organizace se podílely 16 procenty (38 miliard korun) a na ministerstva a další orgány státní správy připadlo 12 procent (téměř 29 miliard korun).
Nejvyšší průměrná cena připadající na jednoho zadavatele je u skupiny státních podniků (470 milionů korun) a dále u soukromých podnikatelských subjektů (291 milionů korun). Instituce typu státní podnik dosáhly i zdaleka nejvyššího počtu zakázek na jednoho zadavatele, a to 62, průměr za všechny zadavatele byl přitom pouhých pět zakázek. Soukromé podnikatelské subjekty vydaly v průměru na jednu zakázku 114 milionu korun, zatímco průměr za všechny zadavatele byl méně než poloviční.