CRIF-czech.jpg

CRIF dokončuje akvizici 100 % společnosti Innolva S.p.A. v celkové hodnotě 226,8 milionu €

CRIF dokončuje akvizici 100 % společnosti Innolva S.p.A. v celkové hodnotě 226,8 milionu €

V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 30. května 2022 dnes CRIF - globální společnost specializující se na úvěrové a obchodní informační systémy, outsourcing a zpracovatelské služby, jakož i pokročilá digitální řešení pro rozvoj podnikání a otevřené bankovnictví - oznamuje, že dokončila akvizici 100 % společnosti Innolva S.p.A. a jejích dceřiných společností Innolva Relazioni Investigative S.r.l. a Comas S.r.l., získáním 75 % základního kapitálu od společnosti Tinexta S.p.A. - lídra v oblasti služeb Digital Trust, kybernetické bezpečnosti a inovací a marketingu, kótovaného na burze Euronext Star Milan ("Tinexta") - a zbývajících 25 % od společnosti Intesa Sanpaolo S.p.A.


Celková hodnota vlastního kapitálu ve výši 226,8 milionu EUR byla stanovena na základě hodnoty podniku společnosti Innolva S.p.A. ve výši 187,5 milionu EUR, upravené o odhadovanou čistou finanční pozici při uzavření transakce ve výši 39,3 milionu EUR.


Akvizice společnosti Innolva je součástí víceletého programu významných investic zaměřených na rozšíření partnerského ekosystému CRIF, který má finančním institucím a podnikům poskytovat stále podrobnější informace a vysoce výkonná a inovativní řešení schopná vytvářet hodnoty a růstové příležitosti pro celý hospodářský systém.


„Přestože se CRIF nachází ve fázi ekonomického cyklu, která se vyznačuje mnoha nejistotami, pokračuje ve svém globálním rozvoji a upevňování pozice, s pokračujícím růstem obchodu a příjmů. To nám umožnilo dále urychlit naši investiční strategii, a to jak z hlediska akvizic, tak i vývoje nových inovativních řešení a pokročilých technologií," komentoval Carlo Gherardi, generální ředitel společnosti CRIF. „Trh business informací bude stále více potřebovat využívat růst k udržení dlouhodobě udržitelného a kontinuálního investičního plánu."


Konkrétně uznávané odborné znalosti společností CRIF a Innolva a komplementární povaha našich řešení nám umožní ještě účinněji reagovat na potřeby stále náročnějšího trhu, pokud jde o informace s přidanou hodnotou a provozní a technologickou flexibilitu. S ohledem na to budou v blízké budoucnosti vyvinuty nové produkty určené speciálně pro italský trh, které budou založeny nejen na jedinečném ekosystému informací z hlediska jejich pokrytí a aktualizace, ale také na odborných znalostech týmu datových analytiků v oblasti interpretace dat na podporu průmyslových subjektů při jejich strategických rozhodnutích.