CRIF-czech.jpg

Novinky

Trh finančního poradenství bude transparentní

Přínosem registru ELIXIR je mimo jiné posílení důvěryhodnosti směrem k veřejnosti a zvýšení transparentnosti odvětví. Pilotní etapa již prověřila funkčnost a stabilitu celého systému výměny dat a oficiálně registr zahájil provoz v září 2012. Prvními členy registru se staly významné poradenské a finanční instituce (Broker Consulting, a. s., Broker Expert, a. s., Fincentrum, a. s., INSIA, a.s., Partners Financial Services, a. s.).

„Registr finančních poradců ELIXIR omezuje prostor pro ne¬etické nebo nezákonné jednání finančních zprostředkovatelů. Díky efektivní samoregulaci ale povede také k růstu reputace oboru finančního poradenství a celkově posílí důvěryhodnost široké veřejnosti k těmto službám, řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která registr provozuje. A dále dodal: „Registr ELIXIR je ideální prostředí, kde si každý finanční poradce může budovat svou profesní historii v oblasti služeb finančního poradenství.“

Databáze ELIXIR umožňuje rychle si ověřit profesní historii pojišťovacích makléřů a agentů, finančních poradců, pojišťovacích zprostředkovatelů a distributorů bankovních produktů. Databáze je tedy také efektivním nástrojem pro řízení lidských zdrojů ve finančněporadenském segmentu. Makléřské a finančněporadenské společnosti mohou kvalifikovaně rozhodnout o tom, kterým spolehlivým poradcům svěří prodej svých produktů. Data z registru jsou zatím primárně k dispozici právě členům registru ELIXIR, v budoucnu budou v určité míře dostupná i koncovým klientům. „Dlouhodobá vize projektu je chránit na jedné straně finanční instituce, kvalitní poradenské společnosti, a na druhé straně koncové zákazníky, kteří služeb poradců využívají,“ popisuje Petr Kučera.

Registr ELIXIR je unikátní také tím, že je společným multisektorovým projektem makléřských a finančněporadenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. Iniciátorem a provozovatelem je společnost CCB – Czech Credit Bureau, která má mnohaletou zkušenost s vedením Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Partnery projektu jsou Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ), Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) a Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), jejichž další členové v blízké budoucnosti rozšíří řady členů registru ELIXIR.

Podrobnosti o registru ELIXIR

Členem registru ELIXIR (ELectronic Information eXchange Intermediary Register) se může stát jakákoli právnická osoba, která působí v oblasti distribuce bankovních, finančních a pojišťovacích produktů široké veřejnosti. V registru budou zaznamenávána data o jednotlivých finančních poradcích, kteří k tomu udělí svůj souhlas.

Údaje o každém finančním poradci budou obsahovat základní identifikační údaje, data o zaměstnání v oblasti finančního poradenství či pojišťovnictví a také informace o nevypořádaných závazcích.

Mateřská skupina CRIF má dlouholeté zkušenosti z vedení registru pojišťovacích poradců ve Velké Británii, kde obdobný registr funguje již od roku 2000. Jeho členy jsou pojišťovny poskytující služby v oblasti penzijního připojištění a životního pojištění.

Partnery projektu jsou jednotlivé profesní asociace – AFIZ, USF, AČPM.

Další informace najdete na www.registrporadcu.cz