TISKOVÁ ZPRÁVA, 13/09/2012

Společnost LLCB, z.s.p.o.,  a CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s., dnes oznámily, že mají celkem 53 členů. Novými členy Nebankovního registru klientských informací se staly společnosti VB Leasing CZ a VFS Financial Services Czech Republic, které patří mezi přední společnosti na trhu nebankovního financování. Bankovní registr se rozrostl o společnost Fio banka, a.s.

„Členy Bankovního i Nebankovního registru klientských informací jsou všechny nejvýznamnější profesionální instituce na trhu bank, leasingových, splátkových a factoringových společností. Další jednání o vstupu významných subjektů však trvale vedeme. Tím, že se registry stále rozrůstají, se potvrzuje zodpovědný přístup bankovních a finančních institucí k úvěrování,“ uvedla Zuzana Pečená, výkonná ředitelka společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, která v Česku provozuje Bankovní registr. To potvrzuje i Jiří Rajl, výkonný ředitel LLCB, z.s.p.o., provozovatele Nebankovního registru. „S počtem nových institucí neustále narůstá i celkový objem dotazů do nebankovního registru. V meziročním srovnání narostl více jak o 100 %, což je signálem, že tato data jsou pro finanční instituce i pro samotné klienty klíčová. Nárůst dotazů je také způsoben nově zavedenými službami pravidelných kontrolních dotazů, které jsou finančními institucemi využívány k  monitorování jejich klientských portfolií,“ uvedl Rajl

Bankovní a Nebankovní registr klientských informací poskytuje svým členům komplexní data o úvěrovém zatížení jejich klientů. Informace z registrů jsou nedílnou součástí profesionálních rozhodovacích úvěrových procesů. Poskytují komplexní informace, a to jak pozitivní, tak i negativní. Přidanou hodnotu poskytují i samotným koncovým klientům, kteří jednak získávají ucelenou informaci o svém úvěrovém zatížení, zároveň jsou jednoznačným signálem, jak se zodpovědně chovat při nakládání s vlastními finančními prostředky a jak aktivně přistupovat k pozitivní úvěrové budoucnosti.
             
        Zuzana Rečená                            Jiří Rajl

Další informace na www.cbcb.cz, www.llcb.cz