Novinky, 20/02/2009

„Jedním z důvodů, proč dochází ke snižování objemu nově poskytnutých úvěrů, jsou obavy lidí z ekonomické krize, které způsobují, že se chovají odpovědněji a každý nový úvěr zvažují mnohem důkladněji než dříve. Dalším důvodem je odpovědnější přístup finančních institucí,“ řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která v Česku organizuje Bankovní a Nebankovní úvěrový registr a poskytuje jim technický servis.
Podle zástupců registrů je odpovědnější přístup k zadlužování ze strany lidí i finančních institucí potřebný, protože podle statistik registrů na konci roku výrazněji vzrostl podíl dlouhodobě nesplácených závazků. Například v Bankovním úvěrovém registru vzrostl jen v prosinci 2008 objem splátek po splatnosti tří a více měsíců o 470 milionů korun, což je oproti listopadu nárůst téměř 9 procent. V poměru k celkovému objemu úvěrů to znamená nárůst o 0,04 procenta na 0,57 procent.

Mezi bankovní úvěry s nejvyšší mírou nesplácení patří spotřební úvěry, u nichž ke konci loňského roku dosáhl celkový objem dlouhodobě nesplácených závazků 1,7 miliard. Podíl splátek po splatnosti 3 a více měsíců v poměru k celkovému objemu úvěrů evidovaných v registru činil 4,7 procent. Nejméně rizikovými úvěry byly naopak hypoteční úvěry s podílem dlouhodobě nesplácených závazků k celkovému objemu úvěrů ve výši 0,2 procent a úvěry ze stavebního spoření s podílem 0,03 procent, které dohromady představují téměř 75 procent celkového objemu úvěrů evidovaných v registru.
„Přestože se podíl dlouhodobě nesplácených závazků ke konci loňského roku zvýšil a nadále roste i celková zadluženost českých domácností, v porovnání s většinou původních členů Evropské unie jsme na tom dobře. Vděčíme za to především krátké historii českého úvěrového trhu,“ řekla Zuzana Pečená, výkonná ředitelka společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, která v Česku provozuje Bankovní registr.
Rovněž ze statistik Nebankovního úvěrového registru vyplývá nárůst podílů nesplácených závazků. Poměr splátek po splatnosti tří a více měsíců k celkové financované hodnotě vzrostl od července do listopadu loňského roku ze 1,7 procent na 2,34 procent, což byla dosud nejvyšší hodnota. V prosinci tento poměr poklesl na 2,1 procenta, což představuje objem dlouhodobě nesplácených závazky ve výši přibližně 4,8 miliard korun. V prosinci poklesla i celková financovaná hodnota, a to na přibližně 228 miliard korun.

Podle Petra Kučery ze společnosti CCB - Czech Credit Bureau je rostoucí objem splátek po splatnosti často důsledkem předlužení, kdy si lidé berou více úvěrů, než jsou později schopni splácet. To je podle něj i důvodem, proč finanční instituce již nesledují pouze prohřešky lidí z minulosti, ale stále více se zajímají i o celkovou zadluženost klientů. Tu umožňují sledovat právě pozitivní registry, jako jsou Bankovní a Nebankovní úvěrový registr.
„Řídit rizika jen pomocí sledování minulých prohřešků nestačí. Každý nový dluh může i pro dlužníka bez prohřešků z minulosti znamenat předlužení a tím problémy se splácením v budoucnu. V současné době se proto na registry obrací stále větší počet firem, které chtějí posuzovat riziko klientů i s využitím pozitivních dat typu celkové zadluženosti," řekl Petr Kučera ze společnosti CCB - Czech Credit Bureau.
Firmy projevují zájem zejména o členství v Nebankovním úvěrovém registru, který má v současné době 22 uživatelů. Jsou mezi nimi především leasingové a splátkové společnosti, ale i například poskytovatel kreditních karet Diners Club Czech, který do registru vstoupil v listopadu roku 2008. V únoru 2009 do registru vstoupila společnosti Raiffeisen Leasing. Podle Karla Koláře z LLCB se Nebankovní úvěrový registr letos nadále rozroste, a to nejen počtem firem, ale i o další segmenty.

Akciová společnost CCB - Czech Credit Bureau je organizátorem Bankovního a Nebankovního registru, tzn., zajišťuje pro ně technické služby spojené s jejich provozem a strategický rozvoj. Provozovatelem Bankovního registru je akciová společnost  CBCB - Czech Banking Credit Bureau.  Provozovatelem  Nebankovního registru je zájmové sdružení právnických osob LLCB - Leasing & Loan Credit Bureau.