Start, 09/03/2009

​Rozdělení bankrotů mezi kraje ukazuje tabulka 1.
 
Sám počet zbankrotovaných společností ještě plně nevypovídá o situaci v kraji, protože počet společností není ve všech krajích stejný. Poměr mezi celkovým počtem obchodních společností a počtem těch, na které byl vyhlášen bankrot, ukazuje níže uvedený graf. Zatímco v Praze zbankrotovalo v roce 2008 zdaleka nejvíce obchodních společností, míra bankrotů toho kraje patřila naopak k těm nejmenším. Bankrotem nejméně ohrožené firmy byly mimo Prahu ještě ve Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském kraji. V Praze je registrována více než jedna třetina všech obchodních společností. A přitom vykazuje, po Karlovarském kraji, i nejvyšší růst počtu obchodních společností, a to se značným odstupem od dalších krajů. Tím své postavení dále upevňuje. Na druhém místě je kraj Jihomoravský, v němž je registrována zhruba osmina všech obchodních společností. Ten však vykazuje dynamiku nepoměrně nižší, čímž na své síle ztrácí.
Očekává se, že se míra bankrotů zvýší. Bankrot firmy má obvykle více příčin. Jednou z nich může být i špatná volba obchodních partnerů. To znamená partnerů, jejichž finanční situace není nejlepší, či se zhoršuje. Vědět o svých obchodních partnerech co možná nejvíce nemusí sice bankrotu vždy zabránit, avšak může jeho pravděpodobnost výrazně snížit. Osvědčeným nástrojem při prověřování obchodních partnerů je systém zpracovávající a vyhodnocující obchodní informace o firmách. Společnost CCB-Czech Credit Bureau, a. s., provozuje rozsáhlou databázi obchodních informací v systému CRIBIS.cz. Informace jsou pořizovány z řady zdrojů, data jsou pravidelně aktualizována a v rámci služby jsou dodávána i profesionální ekonomická hodnocení firem. Nabízené informace jsou k dispozici on-line prostřednictvím webového portálu. V nabídce jsou vedle různých typů firemních zpráv i marketingové listy, diagramy zobrazující vazby firmy na jiné společnosti či osoby a také pravidelné informace o významných změnách stanovené skupiny společností (dodavatelé, odběratelé, konkurenti).
 
Více viz www.creditbureau.cz; www.cribis.cz.