Praha, 12/03/2008

„Touto aktivitou chceme podpořit jeden z našich dlouhodobých cílů, kterým je kultivace českého finančního trhu. Soutěž Zlatá koruna je zaměřena obdobně, proto se pro nás stala logickým partnerem,“ řekla Zuzana Pečená, ředitelka akciové společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, která v Česku provozuje Bankovní registr klientských informací.


Cílem odborných partnerství je zvyšovat odbornou úroveň soutěže, ať už jde o zpřesňování parametrů jednotlivých soutěžních kategorií nebo kritérií pro hodnocení jednotlivých finančních produktů. Odborní partneři soutěže mají rovněž právo jmenovat své zástupce do odborné poroty, takzvané Finanční akademie, která bude přihlášené produkty hodnotit. Ta se dnes oproti loňsku zdvojnásobí.

„Myslíme si, že vzhledem k vysokému zastoupení bank, stavebních spořitelen nebo leasingových a splátkových společností v našich registrech disponujeme takovými znalostmi a zkušenostmi, které mohou být pro letošní průběh soutěže i její budoucí rozvoj velmi přínosné,“
doplnil Karel Kolář, ředitel zájmového sdružení LLCB, které v Česku provozuje Nebankovní registr klientských informací.

Letošní ročník soutěže Zlatá koruna, který byl zahájen 3. března, je již šestým v řadě. Vedle hodnocení finančních produktů ze strany odborníků zahrnuje i hlasování veřejnosti a nově i podnikatelů. Zapojeny jsou do ní všechny významné banky, pojišťovny, leasingové, splátkové, investiční a další finanční společnosti působící na českém trhu. Loni se soutěže zúčastnilo 62 finančních institucí, které přihlásily celkem 175 produktů. Výsledky letošního ročníku budou vyhlášeny 5. června.