Praha, 04/03/2008

​„Nárůst počtu úvěrů na hlavu je vzhledem k již pětileté historii bankovního registru samozřejmý, avšak sám o sobě nevypovídá nic špatného o stavu zadlužování českých domácností. Banky v registrech mnohem častěji sledují růst celkového zadlužení klientů a výši jejich měsíčních splátek. Předlužení se totiž stává stále častějším důvodem nesplácení u klientů, kteří nesprávně odhadli své možnosti,“ vysvětlil Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která v Česku organizuje Bankovní a Nebankovní registr a zajišťuje jim technický servis.


Mezi bankovními úvěry jsou zahrnuty jak klasické úvěry typu hypoték nebo úvěrů ze stavebního spoření, tak i například kreditní karty, kontokorenty nebo povolené debety. Celkově je již v Bankovním registru evidováno 11,9 milionů úvěrových smluv. Nejčastěji zastoupené jsou osobní úvěry (33 procent), kontokorenty (21 procent) a úvěry ze stavebního spoření (11 procent). V Nebankovním registru je celkem evidováno 1,7 milionů smluv, přičemž nejčastějším typem úvěru u leasingových a splátkových společností jsou účelové spotřební úvěry (52 procent), finanční leasing (22 procent) a splátkové kreditní karty (19 procent).

Celkový objem úvěrů evidovaných v Bankovním registru dosáhl ke konci loňského roku 827,5 miliard korun, na každého z 4,7 milionů dlužníků bank tak připadá průměrný dluh 176 tisíc korun. Na celkovém objemu bankovních úvěrů se největší měrou podílí hypotéky (47 procent) a úvěry ze stavebního spoření (26 procent). Celkový objem úvěrů evidovaných v Nebankovním registru dosáhl 200 miliard korun, na každého z 1,1 milionu dlužníků evidovaných v registru tak připadá průměrný dluh 182 tisíc korun. Největší podíl z celkového objemu úvěru evidovaných v Nebankovním registru připadá na finanční leasing (76 procent) a spotřební úvěry (18 procent).

„S rostoucí zadlužeností roste i zájem klientů o svou úvěrovou historii. Zatímco v roce 2006 požádalo o výpis z Bankovního nebo Nebankovního registru okolo 26 tisíc lidí, loni to už bylo téměř 40 tisíc lidí, což představuje nárůst o více než 50 procent,“ doplnil Petr Kučera.

Počet dotazů bank na nové klienty do Bankovního registru vzrostl meziročně o 28 procent. Celkem banky v roce 2007 učinily do registru více než 2,5 milionu dotazů, přičemž v 83 procentech byl žadatel o úvěr v úvěrovém registru nalezen. Do Nebankovního registru uskutečnili jeho uživatelé z řad leasingových a splátkových společností za loňský rok 412 tisíc dotazů. Členové NRKI nyní v registru nalézají 64 procent žadatelů o úvěr, což je o téměř 50 procent více než ke konci roku 2006.