Novinky, 25/05/2009

​Soutěž  má za cíl nejenom ocenit a podpořit malé, střední a velké podniky v České republice založené ženami, ale zároveň vyzdvihnout myšlenky ženské solidarity, spolupráce, vzájemnosti a uznání. Soutěž se obrací k ženám podnikatelkám s výzvou podělit se s českou společností o své naplněné sny, neutuchající energii a nadšení, ale i překážky, které ve své profesi musely překonat a bez nichž snad ani nelze žádného úspěchu dosáhnout.

Soutěž OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP byla založena ředitelkou Agentury Helas, paní Helenou Kohoutovou a partnerkou společnosti Mazars Audit, paní Janou Švenkovou s cílem poukázat na mimořádné, profesně úspěšné ženy.

V rámci soutěže budou uděleny ceny ve 3 kategoriích: malá, střední a velká firma. Dále bude vyhlášena Cena České spořitelny, která je určena výjimečné podnikatelce, a to bez ohledu na počet zaměstnanců její firmy. Účastníkem soutěže může být pouze český občan – žena. Tato žena musí být 100% majitelkou společnosti a její společnost musí být založena nejpozději k 1. lednu 2005.

Do soutěže může být česká podnikatelka nominována na základě vyhodnocení veřejně dostupných údajů zpracovaných odborným garantem, akciovou společností CCB - Czech Credit Bureau. Soutěž je tak zcela objektivní díky exaktně měřitelným ekonomickým parametrům monitorujícím hospodaření společností po dobu několika let.

CCB se specializuje v oblasti řízení úvěrových rizik, dodává nástroje pro ratingová/scoringová hodnocení různých typů subjektů a zajišťuje obchodní informace s vysokou přidanou hodnotou o společnostech v České republice i ve světě. CCB je zakladatelem bankovního a nebankovního úvěrového registru klientských informací v ČR.

www.webreporter.cz