EKONOM, 18/11/2009

​Územní samospráva hospodaří jako celek i navzdory krizi výrazně lépe než stát. Vyplývá to z vládní zprávy o plnění státního rozpočtu za letošní první pololetí, kterou se nyní zabývá sněmovna.

Zatímco stát skončil své hospodaření za první pololetí roku 2009 schodkem 68 miliard korun, obce a kraje včetně různých jejich svazků vykázaly naopak přebytek téměř 28,6 miliard.

Oproti prvnímu pololetí loňského roku se přebytek územních samospráv snížil o 10 miliard (před rokem činil 38 mld), jenže stát se propadl o 62 miliard (loni v červnu měl schodek jen 6 miliard). U obcí činil přebytek za prvních šest letošních měsíců úctyhodných 10,5 miliardy korun, což je 8 procent dosažených příjmů. A ještě lepší je výsledek krajů: tam jde o přebytek 16,3 miliardy, což je skoro pětina jejich příjmů.

Dluh územních samospráv za prvních šest letošních měsíců snížil téměř o 2 procenta. U samotných obcí obcí klesl dokonce o 3,4 miliardy korun, zato u krajů se naopak zvýšil o 1,7 miliardy. Podle analytičky Věry Kameníčkové ze společnosti Czech Credit Bureau je zatím brzy soudit, zda rozdíl způsobila loňská výměna vedení krajů či proplácení zdravotnických poplatků.

Kameníčková předpokládá, že v letošním celoročním výsledku by se i samospráva mohla dostat patnáctimiliardového deficitu, avšak i to by podle ní stále kontrastovalo s obřím státním schodkem.

Proč takový rozdíl mezi státem a samosprávou? „Dobré hospodaření obcí je dlouholetá tendence. Novinkou je letos jediná věc – konečně to uznává i stát,“ řekl týdeníku Ekonom výkonný místopředseda Svazu měst a obcí Jaromír Jech. Důvody úspěchu vidí dva: „Zaprvé obce vědí, že jim nikdo nic nedá, proto přistupují ke schvalování obecního rozpočtu odpovědně a konzervativně. A zadruhé – obce v této době schraňovaly peníze na spolufinancování projektů dotovaných z evropských fondů,“ popisuje.

Náměstek ministerstva financí Bohdan Hejduk úspěšné hospodaření územní samosprávy uznává. Upozorňuje pouze, že výsledky jednotlivých obcí, měst i krajů jsou navzdory průměru velice různé.

Už ve výsledcích územní samosprávy za první pololetí se podle Hejduka navíc projevuje nižší výběr daní. Náměstek ministra odhaduje, že ve druhém pololetí budou dopady na výsledek hospodaření obcí a krajů ještě výraznější. „Územní rozpočty jako celek uzavřou své hospodaření v roce 2009 schodkem,“ předpovídá i on.