TISKOVÁ ZPRÁVA, 07/04/2014

Bude odpovědný za marketing, komunikaci a podporu prodeje produktů společnosti CRIF v České a Slovenské republice. Bude se také podílet na marketingu a komunikaci společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. a CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.sp.o., které v České republice provozují Bankovní a Nebankovní registr klientských informací.

Přemysl dlouhou dobu pracoval na pozici obchodního ředitele České tiskové kanceláře, kde odpovídal za řízení obchodních, marketingových a propagačních aktivit agentury. Působil rovněž ve vedení dalších informačních společností – jako jednatel společnosti Newton IT, s. r. o. (nyní Newton Media, a.s.) a jako člen představenstva společnosti ČEKIA, a.s. (dnes Bisnode Česká republika, a.s.). Byl rovněž jedním ze zástupců ČTK ve sdružení evropských tiskových agentur EANA a v obdobné světové organizaci MINDS. Od roku 2012 do letošního března byl za ČTK členem Samoregulační komise SPIR pro ochranu obsahu na internetu.

„Věřím, že Přemek Cenkl své bohaté dosavadní zkušenosti z působení v různých informačních agenturách využije i při plánování a realizaci  marketingových a komunikačních aktivit naší společnosti,“ sdělil Petr kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Přemysl Cenkl k tomu doplnil: „Osobně mě na práci pro společnost CRIF – Czech Credit Bureau hodně láká různorodost poskytovaných informačních produktů od provozování registrů přes poskytování business informací až po ratingové služby a zároveň možnost stavět na zkušenostech mých zahraničních kolegů působících v celosvětové skupině firem CRIF. Mým cílem je dosáhnout pozitivního propojení mezi marketingovými, obchodními a propagačními aktivitami firmy a pomoci tak zajistit jak dobré obchodní výsledky, tak posílit vnímání značky CRIF – Czech Credit Bureau na trhu.“

Přemysl Cenkl vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, titul MBA získal na Nottingham Trent University. Ve volném čase má Přemysl rád pohyb v přírodě, tedy přesný opak vysedávání na poradách a jednáních. Věnuje se především běhání, cyklistice a turistice. Rád se jde také podívat na dobrý koncert, film či divadelní představení.