TISKOVÁ ZPRÁVA, 24/01/2012

„Jsme velice hrdí, že jsme registraci ratingové agentury získali,“ uvedl Carlo Gherardi, CEO skupiny CRIF. „Posiluje to naši pozici lídra trhu v oblasti řízení úvěrových rizik, do níž CRIF významně několik let investoval, a to jak v oblasti kvantitativní, tak i kvalitativní hodnoty informačních zdrojů. Dlouhodobě jsme posilovali své analytické znalosti a schopnosti v oblasti finančních expertiz, které jsou nedílnou součástí profesionálního řízení obchodních a úvěrových rizik,“ dodal Gherardi.
 
„Velice si ceníme toho, že naše mateřská společnost tuto registraci získala. Pro český trh své další kroky teprve zvažujeme, ale eventuální profesní potenciál v tomto sektoru velice vítáme,“ řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
 
Rating skupiny CRIF je rozdělen do 14 stupňů, kde A1 představuje nejlepší hodnocení a C3 nejhorší. Používá se rovněž pro klasifikaci u firem, které jsou v insolvenci. Před vydáním ratingového hodnocení klientům informuje CRIF o výsledku svého zjištění v souladu s platnou legislativou (CRA legislation) danou společnost. Ta pak má možnost zkontrolovat správnost dat a upozornit na případné věcné chyby v materiálech, které byly použity pro výpočet ratingu.
 
Ratingová hodnocení společnosti CRIF jsou založena nejen na uplatňování přísných kvantitativních modelů, ale také na odbornosti a profesionalitě analytiků, ratingového výboru a týmu vysoce kvalifikovaných odborníků zodpovědných za dodávku, vývoj a kontrolu kvality informací.
 
Ratingové hodnocení představuje stanovisko skupiny CRIF ve vztahu k úvěruschopnosti společnosti, a zejména k její schopnosti plně a včas splácet své finanční závazky. Cílem analýz je rozšířit pohled na společnost, posoudit její konkurenční postavení v daném oboru či odvětví a v případě společnosti, která je součástí skupiny společností, posoudit z analýz celé skupiny dopad na její rating.
 
Skupina CRIF při udělení licence rovněž ustanovila výbor, v němž jsou zapojeni i nezávislí členové, kteří zastávali významné pozice ve finančním sektoru. Výbor má za úkol kontrolovat a dohlížet nad plněním všech požadavků evropských nařízení a je nezávislý na ratingových aktivitách společnosti.
 
Společnost CRIF se také stala členem evropského profesního sdružení EACRA (European Association of Credit Rating Agencies), které sdružuje ratingové agentury.
 
Podrobnosti o společnosti
CRIF je globální společnost specializující se na oblast rozvoje a řízení úvěrového reportingu, obchodních informací a systémů pro podporu rozhodování. Byla založena v roce 1988 v italské Bologni. Dnes působí na čtyřech kontinentech, a to v Evropě, Americe, Africe a Asii, kde poskytuje své služby více než 1 800 bankovním a finančním institucím.