„Buy now, pay later“ (BNPL) je stále populárnější. Podle studie výzkumného institutu Statista zveřejněné v březnu se tržní podíl BNPL na celosvětových platbách v elektronickém obchodě v letech 2019 až 2021 zdvojnásobil a nyní dosahuje celosvětově celkového podílu 3 %. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 činil podíl na trhu pouhých 0,4 procenta, je trajektorie tohoto trendu jasná. Finanční instituce, obchodníci v oblasti elektronického obchodování, zákazníci a regulační orgány se budou muset nevyhnutelně seznámit s příležitostmi a výzvami, které přináší tento převratný trend.

ŽÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI BEZ VÝZEV

BNPL je samozřejmě pro zákazníky atraktivní, protože jim umožňuje okamžitý nákup produktu bez nutnosti zaplatit celou částku v okamžik nákupu. Tento způsob nabízí atraktivní příležitosti také pro poskytovatele BNPL a obchodníky s elektronickým zbožím: ukázalo se, že pro mnoho obchodníků funguje jako motor prodeje a akvizice a urychlovač růstu. Nabídka BNPL jako platební možnosti výrazně rozšiřuje stávající zákaznickou základnu. Při práci s BNPL je třeba čelit několika výzvám: zatímco obvyklé obavy z úvěrového selhání jsou problémem jak pro obchodníky, tak pro poskytovatele BNPL, BNPL také vedla regulační orgány k pečlivému sledování počtu zákazníků, kteří nadměrně utrácejí. V zájmu ochrany spotřebitelů a zároveň umožnit pokračování tohoto trendu, regulace jsou zaváděny po celém světě.

To má za následek nejistotu pro poskytovatele BNPL, protože jejich obchodní modely budou těmito novými normami bezprostředně ovlivněni.

CRIF UDRŽUJE KOLA V CHODU

Pro poskytovatele BNPL nabízí CRIF komplexní a spolehlivý soubor dat, který se používá k vyhodnocování žádostí spotřebitelů a podniků, aby bylo možné využití možností BNPL.

Největší výzvou pro poskytovatele BNPL je najít optimální nastavení rizik, při kterém míra akceptace zákazníků, kteří chtějí zvolit BNPL, je nejvyšší, zatímco riziko úvěrového selhání je nejnižší. CRIF může rozhodovací platformu modulárně upravit tak, aby poskytovatelé měli nástroj pro jakýkoli případ použití, s nímž se setkají: ať už je to například pro vytváření úvěrového skóre vyžadované partnerskými finančními institucemi nebo pro prevenci podvodů. S konzultanty společnosti CRIF a jejich softwarem jako službou poskytuje cenné informace. Poskytovatelé mohou plně využít výhod BNPL a zároveň omezit rizika na minimum.

Údaje společnosti CRIF umožňují spolehlivý odhad finanční situace zákazníka a slouží jako bezpečnostní opatření proti podvodnému chování. Toto posouzení nejen pomáhá vypočítat rizika selhání a minimalizovat obavy z podvodu, ale slouží také jako ochranné opatření v zájmu zákazníka.

Připravovaná předpisy se budou v jednotlivých zemích lišit podobně jako u dostupnost údajů. Díky spolupráci s celosvětově působící skupinou CRIF mohou poskytovatelé počítat s dosažením správné rovnováhy mezi přijatelností pro zákazníky a celosvětovým rizikem. Znalost místních předpisů a kulturních rozdílů v platebním chování a zároveň přístup k referenčním údajům pro většinu zemí poskytuje poskytovatelům BNPL klíčovou konkurenční výhodu. Společnosti, jako je CRIF, jsou pro trend BNPL v rámci B2C a rostoucího prostoru B2B zásadní. Nabízejí podporu všem účastníkům hodnotového řetězce BNPL: obchodníkům, poskytovatelům BNPL, finančním institucím, zákazníkům, a dokonce i exekutorům. Díky svým odborným znalostem, zkušenostem a datovým řešením na míru zajišťují, že BNPL může být nabízeno udržitelným, odpovědným a spolehlivým způsobem - nyní i v budoucnu.