CRIF-czech.jpg

CRIF: Loni v ČR zahájilo živnost 8 514 Ukrajinců, téměř jako za 4 předchozí roky dohromady

CRIF: Loni v ČR zahájilo živnost 8 514 Ukrajinců, téměř jako za 4 předchozí roky dohromady

Rusové a Ukrajinci se v roce 2022 mezi novými živnostníky objevovali častěji než v předchozích letech.

Celou tiskovou zprávu, která se věnuje počtům nových živnostníků z řad obou národností, si přečtěte zde.