CRIF-czech.jpg

CRIF: V srpnu zaniklo nejméně obchodních společností za téměř dva roky

CRIF: V srpnu zaniklo nejméně obchodních společností za téměř dva roky

Počet nových i zaniklých firem byl nižší než letos v červenci a nižší než v srpnu předešlého roku. Počet zaniklých společností byl nejnižší za dva roky.

Celou tiskovou zprávu, která se věnuje srpnovým statistikám vzniků a zániků obchodních společností, si můžete přečíst zde.