CRIF-czech.jpg

Osobních bankrotů i bankrotů obchodních společností v roce 2015 meziročně ubylo

​V prosinci roku 2015 bylo vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností, což je o 11 méně než v listopadu. Jedná se o nejnižší počet bankrotů obchodních společností za jeden měsíc v posledních osmi letech. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se naopak oproti listopadu zvýšil o 37 na 181 návrhů.


Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl v prosinci loňského roku 480, což je o 197 méně než v listopadu. Jde o druhý nejnižší počet bankrotů v této kategorii během posledních dvou let. Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se oproti listopadu snížil na 812 (pokles o dva návrhy).

 


hodních společností a 7 967 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil o 18 %, naopak počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se o 4 % zvýšil. Zároveň bylo vyhlášeno 16 655 osobních bankrotů, což je o 11 % méně než v roce 2014.