CRIF-czech.jpg

Za první pololetí roku vzniklo 13 668 nových společností

​V prvním pololetí roku 2015 vzniklo v České republice 13 668 obchodních společností a 3 167 jich zaniklo. Čistý přírůstek obchodních společností (rozdíl mezi počtem vzniklých a zaniklých) byl nejvyšší za poslední čtyři roky.  Na deset zaniklých obchodních společností připadlo 43 nově založených. Čtvrtina všech společností založených v prvním pololetí letošního roku patří do odvětví obchod. Nejmenším dílem přispěly k počtu nově vzniklých obchodních společností odvětví doprava a ubytování a stravování.  Z hlediska krajů vede již tradičně Praha. Sídlo zde má téměř polovina (47 %) společností založených v prvním pololetí letošního roku. Prim patří i zaniklým společnostem, nejvíce z nich mělo sídlo v Praze (necelá třetina). Bankroty se na celkovém počtu obchodních společností zaniklých v prvním pololetí letošního roku podílely 18 %. Více než polovinu počtu zaniklých společností tvořily ty, které na trhu působili 16 let a déle. Druhou nejpočetnější skupinou jsou firmy na trhu působící 6 až 10 let.

Více informací naleznete na:
http://www.informaceofirmach.cz/oziveni-ekonomiky-za-prvni-pololeti-roku-vzniklo-13-668-novych-spolecnosti/