CRIF-czech.jpg

V dubnu klesl jak počet osobních bankrotů, tak i počet bankrotů živnostníků

​V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 104 bankrotů obchodních společností, což je o 12 více než v březnu. Návrhů na bankrot obchodních společností bylo 175 (o 51 méně než v březnu). Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v dubnu vyhlášeno 733 (o 3 méně oproti březnu), návrhů na ně bylo podáno 956 (o 53 méně než předchozí měsíc). Osobních bankrotů bylo vyhlášeno 1 450 (o 123 méně než v březnu), přičemž návrhů na ně bylo podáno 1 779. To je o 259 méně než v březnu. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

„Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil o 11 %, zatímco u fyzických osob podnikatelů se zvýšil o 51 % Po odpočtu oddlužení se však počet jejich bankrotů poprvé snížil – o 4 %,“ upozorňuje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau. V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 8 246 bankrotů fyzických osob podnikatelů, což je o 2 799 více než v předešlém období. Bankrotů obchodních společností bylo za stejné období naopak vyhlášeno o 140 méně než v období předešlém (tedy 1 171).

Návrhů na bankrot obchodních společností bylo v dubnu podáno 175 (o 51 méně než v březnu). O 53 poklesl také počet návrhů na bankrot živnostníků (956). Za posledních 12 měsíců bylo podáno 2 287 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 1 598 méně než v předchozím období. Návrhů na bankrot živnostníků soudy obdržely 11 023, tedy o 3 081 více než v období květen 2013 – duben 2014. Meziročně se počet návrhů na bankrot obchodních společností snížil o 41 %, zatímco u živnostníků se navýšil o 39 %.

Nejvíce dubnových bankrotů obchodních společností bylo vyhlášeno v odvětví obchod a pohostinství (33 bankrotů) a stavebnictví (19 bankrotů). Nejméně jich naopak proběhlo v odvětví zemědělství (5 bankrotů) a doprava, skladování a cestovní kanceláře (4 bankroty). V meziročním srovnání se počet bankrotů navýšil pouze v odvětví stavebnictví (+ 5 %), v ostatních odvětvích se jejich počet snížil, nejvíce v oblasti zemědělství (o 41 %) a v odvětví doprava, skladování a cestovní kanceláře (o 30 %). K poklesu došlo i v odvětví obchod a pohostinství (o 14 %).

Nejméně bankrotů obchodních společností bylo v dubnu vyhlášeno v kraji Vysočina (1 bankrot). V období květen 2014 – duben 2015 soudy nejméně bankrotů vyhlásily v Plzeňském kraji (30 bankrotů). Ten vykázal i největší meziroční pokles bankrotů obchodních společností, o 42 %.

Živnostníci v dubnu nejvíce bankrotovali ve Středočeském kraji (102 bankrotů), naopak nejméně bankrotů v tomto měsíci bylo vyhlášeno v Praze (35 bankrotů). Podíváme-li se ale na statistiky za posledních 12 měsíců, vidíme, že v Praze narostl počet bankrotů o 120 % oproti předchozímu období (ze 147 na 324 bankrotů) a ve Středočeském kraji dokonce o 281 % (z 209 na 796 bankrotů). Obdobně je na tom i Jihomoravský kraj, kterému za období květen 2014 – duben 2015 narostl počet bankrotů o 256 % oproti období předchozímu. „Naopak v Plzeňském kraji se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů meziročně dokonce snížil (o 14 %) a poměrně nízkou dynamiku počtu bankrotů vykázal Karlovarský kraj s 2% navýšením,“ konstatuje Věra Kameníčková.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Osobní bankroty
V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 17 689 osobních bankrotů, a to je o 2 191 bankrotů méně než v předchozím období. Meziročně se počet osobních bankrotů snížil o 11%.

K poklesu došlo i v počtu návrhů na osobní bankroty. V posledních 12 měsících obdržely soudy 20 960 návrhů na osobní bankrot, což je o 4 593 návrhů méně než v předchozím období. Meziročně se počet návrhů na osobní bankrot snížil o 18 %. Klesající dynamika počtu návrhů na osobní bankrot naznačuje budoucí pokles počtu osobních bankrotů.

V posledních 12 měsících soudy vyhlásily nejvíce osobních bankrotů v kraji Moravskoslezském (2 423 bankrotů) a Středočeském (2 192 bankrotů). Naopak nejméně jich bylo v kraji Vysočina (434 bankrotů) a v Pardubickém kraji (670 bankrotů). Meziročně se počet osobních bankrotů snížil ve všech krajích s výjimkou tří – Moravskoslezského (+ 11 %), Prahy (+ 6 %), a Olomouckého (+ 5 %). Nejvyšší pokles zaznamenal Plzeňský kraj (- 29 %) a kraj Vysočina (- 22 %). Nejnižší počet bankrotů na 10 000 obyvatel se vyskytl v kraji Vysočina (9 bankrotů) a v Praze (10 bankrotů).

Graf 2: Osobní bankroty 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.