CRIF-czech.jpg

Meziročně se počet osobních bankrotů snížil o 9 %, nejvíce v plzeňském kraji

​V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 92 bankrotů obchodních společností a 736 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Bylo podáno 226 návrhů na bankrot obchodních společností a 1 009 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. Osobních bankrotů bylo vyhlášeno 1 573, přičemž návrhů na ně bylo podáno 2 038. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, který obsahuje data o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky a problematikou bankrotů se dlouhodobě zabývá.

V posledních 12 měsících bylo podáno 11 035 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů, meziročně se tak jejich počet zvýšil o 45 %. Narostl také počet vyhlášených bankrotů  na 8 234, což je o 3 186 více než v předchozím období. „Téměř 90 % bankrotů fyzických osob podnikatelů mělo formu oddlužení. Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů zvýšil o 63 %, avšak po odpočtu oddlužení narostl pouze o 3 %,“ komentuje statistiku Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

Počet návrhů na bankrot obchodních společností zaznamenal značný meziroční pokles, od dubna roku 2014 do března roku 2015 jich bylo podáno 2 358, o 1 652 méně než za období duben 2013 - březen 2014. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech hlavních odvětvích, s výjimkou stavebnictví (+ 9 %). Největší pokles zaznamenalo odvětví zemědělství a služby pro podniky. Na 10 000 obchodních společností připadlo 27 bankrotů. Mnohem více to bylo v odvětví stavebnictví (63 bankrotů) a zpracovatelského průmyslu (40 bankrotů). Nejlépe z tohoto srovnání vyšlo zemědělství a služby pro podniky (obě odvětví po 17 bankrotech).

Meziroční nárůst bankrotů obchodních společností vykázal kraj Vysočina (+ 18 %), Jihočeský kraj (+ 8 %) a Olomoucký kraj (+ 2 %). Ve všech ostatních krajích se počet bankrotů obchodních společností meziročně snížil. Nejrychleji v Plzeňském kraji (- 44 %) a v Karlovarském kraji (- 32 %).

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

Osobní bankroty
V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 18 003 osobních bankrotů, a to je o 1 788 bankrotů méně než v předchozím období. V průměru bylo vyhlášeno 1 500 osobních bankrotů každý měsíc, v předchozím období to bylo 1 649 bankrotů.

V posledních 12 měsících obdržely soudy 21 274 návrhů na osobní bankrot, a to je o 4 540 návrhů méně než v předchozím období. Meziročně se počet návrhů na osobní bankrot snížil o 18 %. „V průměru bylo v jednom měsíci podáno 1 773 návrhů na osobní bankrot, v předchozím období to bylo 2 151 návrhů. Z toho lze odvodit, že dynamika počtu osobních bankrotů se i nadále bude snižovat,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

V posledních 12 měsících bylo nejvíce osobních bankrotů v kraji Moravskoslezském (2 437 bankrotů) a Středočeském (2 263). Naopak nejméně jich bylo v kraji Vysočina (439 bankrotů) a v Pardubickém kraji (676 bankrotů). Meziročně se počet osobních bankrotů snížil ve všech krajích s výjimkou tří – v Praze (+ 12 %), Moravskoslezském kraji (+ 12 %) a Olomouckém kraji (+ 2 %). Nejvyšší pokles zaznamenal Plzeňský kraj (- 28 %) a kraj Vysočina (- 22 %).

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.