CRIF-czech.jpg

Bankroty stavebních společností meziročně narostly o 12 %

​Stavební společnosti se stále potýkají s problémy – nejen, že počet jejich bankrotů narostl meziročně o 12 %, na 10 000 firem připadá ve stavebnictví celých 63 bankrotů, což je nejvíce ze všech odvětví. V únoru bylo vyhlášeno 94 bankrotů firem, což je o 7 více než v lednu a 687 bankrotů živnostníků (o 9 méně). Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, který obsahuje data o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky a problematikou bankrotů se dlouhodobě zabývá.

Od března roku 2014 do února roku 2015 bylo podáno 2 353 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 1 810 návrhů méně než v předchozím období. „Meziročně se počet návrhů na bankrot obchodních společností snížil o 43 %, a to signalizuje pokles počtu bankrotů v nastávajícím období,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau. V posledních 12 měsících bylo podáno 10 942 návrhů na bankrot živnostníků, a to je o 3 686 návrhů více než vpředchozím období. Meziročně se tak počet návrhů na bankrot živnostníků zvýšil o 51 %.

Z hlediska hlavních odvětví bylo v únoru tradičně vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností v odvětví obchod a pohostinství (27 bankrotů) a dále v odvětví zpracovatelský průmysl (16 bankrotů). Nejméně jich bylo v odvětví zemědělství. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech hlavních odvětvích, s výjimkou stavebnictví (+ 12 %) a ostatní služby (+ 3 %). Sem patří např. vzdělávání, informační a telekomunikační činnosti, zábavní činnosti, zdravotní a sociální péče.

Na 10 000 obchodních společností připadlo 27,6 bankrotů. Mnohem více to bylo v odvětví stavebnictví (63 bankrotů), doprava a cestovní kanceláře (50 bankrotů) a zpracovatelský průmysl (40 bankrotů). Mnohem nižší než průměrnou hodnotu vykázalo zemědělství (17 bankrotů) a odvětví služby pro podniky (18 bankrotů).

Na celkovém počtu bankrotů obchodních společností se v únoru nejvíce podílela Praha (34 bankrotů) a s odstupem za ní se umístil kraj Jihomoravský (14 bankrotů). Pouze jeden bankrot byl vyhlášen v Pardubickém kraji a dva bankroty v kraji Plzeňském a Vysočina.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

Osobní bankroty
V únoru bylo vyhlášeno 1 399 osobních bankrotů, a to je o 114 méně než v lednu. Bylo podáno 1 754 návrhů na osobní bankrot (o 315 více než v lednu). Meziročně se počet osobních bankrotů snížil o 7 %.

V posledních 12 měsících obdržely soudy 21 422 návrhů na osobní bankrot, a to je o 4 596 návrhů méně než v předchozím období. Meziročně se počet návrhů na osobní bankrot snížil o 18 %. „V průměru bylo za jeden měsíc podáno 2 142 návrhů na osobní bankrot, v předchozím období to bylo 2 168 návrhů. To nasvědčuje snižující se dynamice počtu osobních bankrotů v následujících měsících,“ vypočítává Věra Kameníčková.

V únoru bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (213 osobních bankrotů), jen o něco méně to bylo v kraji v Ústeckém kraji (198 bankrotů). Nejméně bankrotů bylo vyhlášeno v kraji Vysočina (16 bankrotů) a v Libereckém a Pardubickém kraji (shodně po 54 bankrotech).

Graf 2: Osobní bankroty

 

 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.